Celtic Sociolinguistics Symposium III
Úsáid an fhoirm seo chun d'achoimre a leagan isteach le do thoil | Please use this form to submit your abstract.
Email address *
Ainm | Name
Your answer
Eagraíocht | Affiliation
Your answer
Teideal an Pháipéir | Title of Paper
Your answer
Achoimre | Abstract. (Níor cheart go mbeadh achoimrí níos faide ná 250 focal. Is féidir páipéar a scríobh/a chur i láthair i mBéarla nó in aon cheann de na teangacha Ceilteacha, ach tabhair faoi deara nach mbeidh seirbhísí aistriúcháin ar fáil | Abstracts should be no more than 250 words. They may be written and presented in English or in any of the six Celtic languages; however, note that there will be NO translation services available).
Your answer
Leagan Béarla den Achoimre (murar scríobhadh i mBéarla í) | English version of Abstract (if not written in English)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service