Inscripció Socis  C.E. SANSA SUA... TOT
Formulari d'inscripció al club / Actualització de dades de socis.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
NOM : *
COGNOMS : *
E-MAIL :  ( Comprova no equivocar-te ! ) *
TELÈFON MÒBIL : *
XIP GROC :  ( Si tens )
DNI / NIE / PASSAPORT *
ADREÇA : *
POBLACIÓ : *
CODI POSTAL : *
IBAN : *
NOMS DE FAMILIARS DIRECTES DINS EL CLUB SI TENS
Dades personals, domiciliació  bancària i drets d'imatge.
L'acceptació de les condicions d’inscripció implica que permeto que les meves dades personals  formin part del registre de l'entitat.
Que de conformitat amb el que estableix l'article 36 i següents del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i d'altres mesures urgents en matèries financeres, AUTORITZO a l’entitat C. E.  Sansasua..tot, per dur a terme la domiciliació bancària de rebuts o quotes recurrents, que implica la condició de soci de l'entitat.
Seguint el que estableix l'article 65 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i d'altres mesures urgents en matèria financera, el tractament i la cessió de les dades incloses en aquesta autorització es troben sotmesos a allò disposat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE i al que disposa la normativa espanyola de protecció de dades, i en la normativa nacional que el desenvolupa.
Em comprometo d'altra banda a notificar abans del 31 de maig de l'any corresponent la baixa de soci, i no tenir dret al retorn de la quota en cas de notificació posterior a aquesta data.
Autorització cessió gratuïta drets d'imatge
Autoritzo a C. E. Sansasua..tot a la presa d'imatges meves, i registres de veu, per il•lustrar les activitats pròpies de l'entitat, i en les participi l’entitat.
Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials...).
La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l'objectiu de difondre les activitats de l’entitat Sansasua..tot.
Aquesta autorització és completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís acordat amb l’entitat C. E.  Sansasua..tot per a la utilització de la meva imatge o de la persona a qui represento.

HE LLEGIT I ACCEPTO TOTES LES CONDICIONS *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy