แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมเปิดบ้านดำรงฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 9 สิงหาคม 2560
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ *
2. เพศ *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมเปิดบ้านดำรงฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. ความพึงพอใจในภาพรวมทัั้งหมดของกิจกรรมเปิดบ้านดำรงฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดในกิจกรรมเปิดบ้านดำรงฯ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีความหลากหลายมากน้อยเพียงใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. การจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความเหมาะสมและเพียงพอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ของรางวัลในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ มากน้อยเพียงใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์มากน้อยเพียงใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Damrongratsongkroh School. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms