แบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการขอสนับสนุน และความรู้พื้นฐาน เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ วช. จะได้นำผลจากแบบสอบถามไปจัดทำแผนการสนับสนุนประจำปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด
ชื่อสถาบัน (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อสถาบัน (ภาษาอังกฤษ)
Your answer
ผู้ติดต่อประสานงาน *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
โทรศัพท์มือถือ
Your answer
โทรสาร
Your answer
อีเมล *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service