Ankieta dotycząca projektu Mendeley Institutional Edition na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
Ankieta jest anonimowa. Ankieta jest skierowana do pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy korzystają lub korzystali z programu Mendeley. Ankieta jest również skierowana do pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy uczestniczyli w szkoleniach z obsługi programu Mendeley organizowanych przez Bibliotekę Główną UMW od 2016 r.

Celem ankiety jest zbadanie poziomu wykorzystania programu Mendeley w procesie kształcenia / pracy naukowej oraz zebranie opinii uczestników szkoleń na potrzeby oceny ich jakości i przydatności.

Informacje, które zostaną podane w niniejszej ankiecie, posłużą jako wskazówki do podniesienia poziomu jakości i przydatności przyszłych szkoleń z obsługi programu Mendeley, a także innych usług o podobnej tematyce oferowanych przez Bibliotekę Główną UMW.

Pytania dotyczące korzystania z programu Mendeley
1. Jak dowiedział/a się Pan/Pani o programie Mendeley? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź.
2. Jak długo korzysta Pan/Pani z programu Mendeley? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź.
3. Z której wersji programu Mendeley Pan/Pani korzysta? *
Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
Required
4. Do czego Pana/Pani zdaniem jest / może być przydatny program Mendeley? *
Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
Required
5. Jak często korzysta Pan/Pani z wymienionych niżej funkcji programu Mendeley dotyczących profilu naukowego i współpracy? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź dla każdej funkcji.
Wcale
Rzadko
Często
Bardzo często
Eksponowanie swojego dorobku i pracy naukowej (profil w Mendeley Web)
Obserwowanie innych użytkowników programu (funkcja Follow)
Szukanie innych użytkowników (Search People)
Współpraca w ramach grup publicznych i prywatnych (Mendeley Groups)
Szukanie grup (Search Groups)
Propozycje publikacji lub osób do obserwowania (Mendeley Suggest)
6. Jak często korzysta Pan/Pani z wymienionych niżej funkcji programu Mendeley dotyczących gromadzenia i szukania literatury? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź dla każdej funkcji.
Wcale
Rzadko
Często
Bardzo często
Importowanie plików z komputera do biblioteki Mendeley
Importowanie danych bibliograficznych ze stron internetowych (narzędzie Web Importer)
Dodawanie danych bibliograficznych publikacji ręcznie (Add manually)
Tworzenie folderów
Przypisywanie słów kluczowych (Tags)
Szukanie literatury (Literature Search, Search Papers)
Tworzenie zaznaczeń i adnotacji tekstach publikacji w formacie PDF
Tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej (wtyczka Citation Plugin)
7. Jak często korzysta Pan/Pani z wymienionych niżej funkcji programu Mendeley dotyczących badań naukowych i kariery naukowej? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź dla każdej funkcji.
Wcale
Rzadko
Często
Bardzo często
Archiwum danych badawczych (Mendeley Datasets)
Wyszukiwarka funduszy i konkursów grantowych (Mendeley Funding)
Portal kariery (Mendeley Careers)
8. Jakiego rodzaju grupy tworzy Pan/Pani najczęściej w programie Mendeley? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź.
9. Do jakiego rodzaju grup dołącza Pan/Pani najczęściej w programie Mendeley? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź.
10. W jak licznych grupach pracuje Pan/Pani w programie Mendeley? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź dla każdej opcji.
Wcale
Rzadko
Często
Bardzo często
1-osobowych
2-osobowych
3-osobowych
4-osobowych
5-osobowych
W grupach liczących więcej niż 5 członków
11. Jak często przeprowadza Pan/Pani wymienione niżej działania w obrębie grup w programie Mendeley? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź dla każdego z działań.
Wcale
Rzadko
Często
Bardzo często
Dodawanie dokumentów / opisów bibliograficznych
Tworzenie folderów
Umieszczanie komunikatów (postów)
Polubienia komunikatów (postów) innych członków grupy
Komentowanie komunikatów (postów) innych członków grupy
Administrowanie grupą
12. Czy brał/a Pan/Pani udział w szkoleniu z obsługi programu Mendeley organizowanym przez Bibliotekę Główną UMW? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service