“ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ?” ครั้งที่ 25


กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต ร่วมกับ เครือข่ายชีวิตสิกขา
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรม
“ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ?” ครั้งที่ 25
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
โถงกิจกรรมชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.30 น. “สวดมนต์ น้อมจิตเป็นมิตรความเจ็บป่วย”
โดย วิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต

09.30-11.30 น. “ความเจ็บไข้มาเตือนให้ฉลาด”
โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม

11.30-12.00 น. “เจริญสติกับโยคะภาวนา”
โดย กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู) เครือข่ายชีวิตสิกขา

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันมังสวิรัติ (โดยเจ้าภาพจัดเตรียมต้อนรับทุกท่าน)

13.00-13.30 น. ผ่อนพักตระหนักรู้กับลมหายใจที่เบิกบาน
โดย กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู) เครือข่ายชีวิตสิกขา


13. 30 -15.30 น. “รักษาใจ ให้ไกลทุกข์" โดยวิทยากร พ.ญ. รุจิรา มังคละศิริ
ข้าราชการเกษียณ กระบวนกรจัดอบรมค่าย “ใจอัศจรรย์” และ “สอนสร้างสุข เรียนเปลี่ยนชีวิต”
“อยู่กับความเจ็บป่วยด้วยใจที่ปล่อยวาง” โดยวิทยากร ณัทยา เกตุทอง
ผู้ป่วยโรคเอสแอลอี (โรคพุ่มพวง) ขั้นรุนแรง

15.30-16.00 น. “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สุข รัก เข้าใจ ท่ามกลางความเจ็บป่วย”
โดย วิทยากรและกัลยาณมิตรผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

การอบรมครั้งนี้เป็นธรรมทาน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับผู้ป่วย, ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ที่สนใจทั่วไป
แต่งกายตามปกติไม่จำเป็นต้องเป็นชุดขาว

ขอเชิญร่วมรณรงค์ ลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม กรุณานำขวดน้ำส่วนตัวมาด้วย
ทางหอจดหมายเหตุพุทธทาส ฯ มีบริการน้ำดื่มไว้เติม

ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมอบรม ได้ที่
Register.bia.or.th และ
https://goo.gl/F21Ny1


การลงทะเบียนจะสมบูรณ์และยืนยันการลงทะเบียนอัตโนมัติให้ท่านทันที
เมื่อมีกรอบข้อความปรากฎ
ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ครั้งที่ 25
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีมีความสงสัย สามารถสอบถามข้อมูล หรือท่านไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้
สามารถโทรแจ้ง ได้ที่ (086)332-2424, (063)725-2457, (087)718-9555, (098)443-7720, (091)551-2945, (080)945-3115, (083)910-0883 และ(087)544-1233

ในกรณีที่ท่านมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมได้ ภายหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว
โปรดแจ้ง “ยกเลิก” ที่ Email address: numchevit@gmail.com

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทางได้ที่ http://www.bia.or.th/fileupload/BIA-Map.jpg

    แผนที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ

    Captionless Image
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question