ONLINE EMPLOYMENT TRACKING FORM
TESDA PTC Calumpit
Magandang araw sa inyo mahal naming graduates!
Ikinagagalak namin ang kumustahin kayo at muling makipag-ugnayan sa inyo sa pamamagitan ng maikling SURVEY na ito. Kasiyahan namin na kayo ay mapabilang sa listahan ng mga nagsipagtapos ng ninyong napiling kurso sa PTC-Calumpit. Higit naming ikagagalak kung mabatid namin na nagamit ninyo ang inyong natutunang kasanayan upang makahanap ng trabaho dito sa Pilipinas o maging sa ibang bansa. Layunin ng survey na ito na tukuyin ang mga nabanggit na impormasyon tungkol sa inyo, mga mahal naming graduates.

Hinihiling namin na sagutan ninyo sumandali ang survey na ito. Makakaasa kayo na ang impormasyong inyong ibibigay ay ituturing na "confidential" at mananatili lamang sa PTC Calumpit database bilang mahalagang datos sa aming isinasagawang pagmomonitor ng lahat ng nagsipagtapos sa ating mahal na training center.

Maraming salamat sa inyong pang-unawa at kooperasyon.
(I-click ang bilog patungkol sa tamang sagot). Ako ay: *
First Name *
Your answer
Middle Name
Your answer
Last Name *
Your answer
Maiden Name (Para lamang sa kababaihang nagtapos. Apelyido noong dalaga)
Your answer
Kasalukuyang Address (isulat ng buo): *
Your answer
(I-click ang hugis bilog patungkol sa tamang sagot). Edad: *
Kasarian: *
Civil Status *
Cellphone / Landline Number *
Your answer
E-mail Address:
Your answer
Programa o Kursong Natapos: *
I-check lamang hugi bilog. Piliin ang kursong natapos na naging daan upang matanggap sa trabaho o hanapbuhay.
Taon kung kailan natapos sa PTC Calumpit: *
Ilagay lamang ang taon
Your answer
Uri ng kurso o programang tinapos: *
Employment Information/Impormasyon tungkol sa pagtatrabaho o hanapbuhay: *
Ikaw ba ay may trabaho o hanapbuhay sa kasalukuyan?
Kung may trabaho o hanapbuhay sa kasalukuyan, kailan ka natanggap o nag umpisa? *
Your answer
Saan ang lokasyon/address ng iyong trabaho o hanapbuhay? *
Kung nasa abroad, sa anong bansa?
Your answer
Nagagamit mo ba ang iyong natutunang kasanayan sa PTC Calumpit? *
Gaano katagal bago ka natanggap sa trabaho o nakapag-pundar ng hanapbuhay matapos grumadweyt sa PTC Calumpit? *
Ikaw ba ay interesadong mag aral muli o matuto ng mga karagdagang kasanayan sa pamamagitan ng TESDA? *
Magkano ang inyong buwanang kita (Estimate lamang po)? *
Para sa mga namamasukan o self employed:
Maaari kayong magbigay ng mga komento o suhestiyon upang lalo pa naming mapagbuti ang aming serbisyo at programa sa PTC Calumpit:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of TESDA. Report Abuse