Fullstack JavaScript-quiz 💡
Hvor mange av de 24 oppgavene i kode24s kodequiz klarer du? ☕
kode:
const verdi = false;
if (verdi == 0) {
console.log("Hallo på do.");
} else if (verdi === 0) {
console.log("Hei sveis.");
} else {
console.log("Hei, der.");
}
Med koden over, hva blir skrevet til konsollen?
1 point
Vi sier vanligvis at mongoDB lagrer XXX i XXX.
1 point
Du skal rulle ut en Express-app i Node.js, og sjefen sier at du må bruke en "environment"-variabel kalt PORT. Hvor finner du den?
1 point
kode
var objekt = {};
objekt.ting0= "www";
objekt.ting1 = "kode";
objekt.ting2 = "24";
objekt.ting3 = ".no";
var ting = ["ting"];
var verdi = objekt[ting[0] + ting.length];
Med koden over, hva vil "verdi" inneholde?
1 point
I jQuery, hvordan finner du forelderen av en paragraf-tag med ID-en "paragraf"?
1 point
Om du vil lage oppgaven "build", som kjører når du skriver "npm run build", hvilken nøkkel i package.json-fila bør du bruke?
1 point
Med SQL, hva må du skrive for å velge alle kolonnene i en tabell kalt "kodere"?
1 point
kode
var hilsenA = function () {
console.log("hei sveis");
}
var hilsenB = "hei sveis";
var hilsenB = hilsenA;
Med koden over, hva slags datatype ender "hilsenB" opp med å inneholde?
1 point
Hvilken kode gir et tilfeldig heltall mellom 1 og 10?
1 point
Om du skal installere Chai som en utviklingsavhengighet, hva skriver du?
1 point
Hvilken kode gir deg det første H2-elementet?
1 point
kode
function lagTeller() {
var telling = 0;
return function() {
telling += 1;
return telling;
}
}

var teller1 = lagTeller();
var teller2 = lagTeller();
teller1();
teller1();
var t1 = teller1();
var t2 = teller2();
var resultat = [t1, t2];

Med koden over, hva blir "resultat"?
1 point
Hva er "this" inne i en funksjon som har blitt kjørt med "new" foran?
1 point
Hvilken av disse er et eksempel på en funksjon som kjøres umiddelbart?
1 point
kode
// bil.js
function horn() {
console.log("bært, bært!");
}
module.exports.tut = horn;

// app.js
var bil = require("./bil")

Med koden over, hvordan kjører du "horn"-funksjonen fra bil.js inne i app.js?
1 point
Hva står DOM for?
1 point
Hva er verdien av en variabel før den har fått noen verdi?
1 point
kode
var i = 10;
for (var i = 1; i < 2; i++) {
console.log("i");
}
console.log(i);
Med koden over, hva blir logget til konsollen?
1 point
Hvilke av disse kodesnuttene blir en streng?
1 point
kode
console.log(24 == "24")
Hva blir logget til konsollen med koden over?
1 point
Hvilken kodesnutt gir deg det siste elementet i en array?
1 point
Hvilken forkortelse brukes ofte som begrep for de vanligste handlingene man gjør med en database?
1 point
kode
function Dyr(type) {
this.type = type;
}

Dyr.prototype.getType = function() {
return this.type;
}

function Hest() {
var type = "hest";
Dyr.call(this, type);
}

Hva kan vi legge til i enden av koden over, for å la Hest sin prototype arve fra Dyr?
1 point
Hva er en kjekk console-funksjon for å tegne ut arrayer?
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.