Children in the Net: social, legal and medical consequences of emotional abuse, 2017 / Deti v sieti 2017: sociálne, právne a medicínske dôsledky emočného zneužívania detí
Application form for the international conference Children in the Net 2017, that will be held on May 4th 2017 in Bratislava (Slovakia)

Prihláška na medzinárodnú konferenciu Deti v sieti 2017, ktorá sa uskutoční 4.mája 2017 v Bratislave (Slovensko).

Email address *
Conference details / Informácie o konferencii
International scientific conference Children in the Net: social, legal and medical consequences of emotional abuse, 2017
Date: May 4th 2017
Venue: Hotel Crowne Plaza, Bratislava

Medzinárodná vedecká konferencia Deti v sieti: sociálne, právne a medicínske dôsledky emočného zneužívania detí, 2017
Dátum: 4. mája 2017
Miesto: Hotel Crowne Plaza, Bratislava

Participation fee / Účastnícky poplatok
€ 100.- Participant with paper in English / Účastník s príspevkom v anglickom jazyku
€ 90.- Participant with paper in English and with payment to April 20,2017 / Účastník s príspevkom v anglickom jazyku a s úhradou do 20.04.2017
€ 80.- Co-author / Spoluautor
€ 60.- Participant with a contribution in Slovak or Czech language / Účastník s príspevkom v slovenskom alebo českom jazyku
€ 50.- Participant with a contribution in Slovak or Czech language and with payment to April 20, 2017 / Účastník s príspevkom v slovenskom alebo českom jazyku a s úhradou do 20. 4. 2017
€ 40.- Co-author / Spoluautor
€ 80.- Passive participant with the paper in English / Pasívny účastník s príspevkom v anglickom jazyku
€ 40.- Passive participant with a contribution in Slovak or Czech language / Pasívny účastník s príspevkom v slovenskom alebo českom jazyku
€ 45.- Participants without paper in the main conference room / Účastníci bez príspevku v hlavnej konferenčnej sále
€ 35.- Webcast participants outside Slovakia - Europe and the World / Webcast účastníci mimo Slovenska – Európa a svet
€ 25.- Webcast participants from Slovakia in the adjacent conference room - for filling
core capacities / V prípade naplnenie hlavných kapacít.
Contact data / Kontaktné údaje
Name / Meno * *
Your answer
Surname / Priezvisko * *
Your answer
Academic degree before the name / Titul pred menom
Your answer
Academic degree after the name / Titul za menom
Your answer
E-mail * *
Your answer
Telephone / Telefón *
Your answer
Name of the organization / Názov pracoviska * *
Your answer
Address of the organization / Adresa pracoviska * *
Your answer
Country I Štát * *
Your answer
Form of participation / Forma účasti *
*
Title of the paper I Názov príspevku *
Your answer
Annotation of the paper / Anotácia príspevku (Max. 10 lines / Maximálne 10 riadkov)
Your answer
Section / Sekcia (Choose one of the following options / Vyberte 1 z možností) *
I am interested in this form of paper / Mám záujem o tento druh príspevku:
*Choose one of the following options / Vyberte 1 z možností
I am interested in accomodation / Mám záujem o ubytovanie *
*Choose one of the following options / Vyberte 1 z možností
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service