Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku, zaprasza do udziału w Programie Szkolny Klub Sportowy 2020!
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku, wita wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w czwartej edycji Programu Szkolny Klub Sportowy 2020!

Drodzy dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego!
Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Programu Szkolny Klub Sportowy.
Zapraszamy szkoły, które już w Projekcie SKS uczestniczyły oraz szkoły, które do społeczności SKS chcą dołączyć.

Niniejszy formularz służy zgłoszeniu szkoły (z województwa pomorskiego) do uczestnictwa w Projekcie Szkolny Klub Sportowy, który ma być realizowany w roku 2020. Zgłoszenia zbieramy celem przygotowania oferty realizacji projektu, która zostanie przedstawiona Ministerstwu Sportu i Turystyki.
WG Decyzji Nr 39 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 24 października 2019 r. „Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2020 systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Dofinansowanie w ramach Programu za jedną jednostkę ćwiczebną w wysokości 40 zł.”
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku datę rozpoczęcia zajęć poda po rozstrzygnięciu Konkursu na Program SKS, najpóźniej po 16 stycznia 2020.
Do udziału w Programie Szkolny Klub Sportowy, zgłosić może się każda szkoła: szkoły małe (poniżej 300 uczniów) mogą utworzyć maksymalnie 2 grupy ćwiczebne, szkoły duże (powyżej 300 uczniów) - do 3 grup ćwiczebnych. Każda grupa powinna liczyć od 15 do 25 uczniów. W przypadku organizacji w szkole dwóch lub trzech grup, jedna z nich musi składać się z dominującej części dziewcząt. Nauczyciel może prowadzić maksymalnie 2 grupy.
Zajęcia w jednej grupie obowiązkowo powinny odbywać się dwa razy w tygodniu, po 60 min. (nie ma możliwości łączenia zajęć w bloki 120 minutowe). Wynagrodzenie nauczyciela tj. 40zł brutto za jedną jednostkę zajęć, zostanie wypłacone z dotacji MSiT, zaś infrastrukturę sportową oraz sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć musi zapewnić szkoła. Osoba prowadząca zajęcia w PROGRAMIE SKS musi być nauczycielem wychowania fizycznego w szkole, w której prowadzi grupę.
Do rejestracji przyjmujemy: szkoły podstawowe klasy 1-8 (charakterystyka wiekowa: klasy 1-3 lub klasy 4-8) oraz szkoły ponadpodstawowe.
W programie możemy utrzymać grupy już utworzone lub utworzyć nowe.
Potwierdzeniem udziału z Programie SKS 2020 będzie podpisanie umowy z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Gdańsku i rejestracja w Dzienniku SKS.

UWAGA!!!!
Prosimy o uważne wpisywanie danych tj. adresów mailowych oraz telefonów, z uwagi na potrzebę kontaktu z państwem w celu realizacji Programu SKS oraz wysłania druków umów zlecenia i innych informacji.
Nazwa placówki musi być zgodna z nazwą rejestracji szkoły w SIO (wpisu do ewidencji).
Ankietę dana szkoła wypełnia tylko raz (dyrektor szkoły lub uprawniony nauczyciel).
Biuro WSZS prosi o kontakt w sytuacji potrzeby zmiany danych w ankiecie - Urszula Górska tel. 601-348-843 lub Joanna Wrońska tel. 785-001-810.

Dziękujemy za zainteresowanie Programem Szkolny Klub Sportowy!

Zespół Projektu Szkolnego Klubu Sportowego
w województwie pomorskim
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy