SET 4 : SOALAN PERCUBAAN SPM 2016 SEJARAH K1 (MRSM)
Nama Penuh : *
Your answer
Nama Sekolah : *
Your answer
Nama Kelas : *
Your answer
1. Apakah peranan tokoh berikut dalam Tamadun Mesir Purba ? (m/s 20&22) *
1 point
Captionless Image
2. " The Art Of War" adalah sebuah penulisan yang menceritakan falsafah perang dalam tamadun Hwang Ho Di China. Apakah kepentingan karya tersebut kepada masyarakat hari ini ? (m/s 33) *
1 point
3. Rajah 1 menunjukkan perubahan dalam sistem di Athens. (m/s 43) *
1 point
Captionless Image
4. Gambar 1 menunjukkan monumen yang dibina dalam Tamadun Yunani dan India. (m/s 59) *
1 point
Captionless Image
5. Apakah peranan " baray" kepada masyarakat kerajaan awal di Asia Tenggara. (m/s 77) *
1 point
Captionless Image
6. Maklumat berikut berkaitan upaca angkat sumpah dalam kerajaan Srivijaya pada tahun 683 Masihi. ( m/s 86) *
1 point
Captionless Image
7. Maklumat berikut merujuk kepada terjemahan surah di dalam Al-Quran. (m/s 101) *
1 point
Captionless Image
8. Dialog berikut mungkin berlaku dalam kalangan pemimpin Quraisy di Makkah. (m/s 112) *
1 point
Captionless Image
9. Apakah kepentingan Piagam Madinah yang digubal pada tahun 622 Masihi? (m/s 128) *
1 point
Captionless Image
10. Apakah strategi tentera Islam untuk memenangi Perak Khandak pada tahun 627 Masihi ? (m/s 130) *
1 point
11. Peta 1 berkaitan usaha Abu Bakar al- Siddiq selepas dilantik sebagai khalifah. (m/s 145) *
1 point
Captionless Image
12. Mengapakah sistem hijabah yang diperkenalkan pada zaman Bani Umaiyah sesuai diamalkan pada masa kini? (m/s 155) *
1 point
13. Pantun berikut menggambarkan kehidupan perdagan Islam di Asia Tenggara. (m/s 176) *
1 point
Captionless Image
14. Senarai berikut merupakan tokoh ilmuan di Asia Tenggara pada abad ke-17. (m/s 183) *
1 point
Captionless Image
15. Rajah 2 merujuk kepada institusi pendidikan formal masyarakat Melayu tradisional. (m/s 203) *
1 point
Captionless Image
16. Gambar 2 mununjukkan kepelbagaian bentuk mata wang pada zaman kerajaan Melayu tradisional sebelum kedatangan Barat. (m/s 210) *
1 point
Captionless Image
17. Pada tahun 1494, Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani antara Portugis dan Sepanyol. Apakah kesan perjanjian tersebut ? (m/s 224) *
1 point
18. Rajah 3 menunjukkan perubahan yang berlaku di Britain pada ke-18 dan 19. (m/s 230) *
1 point
Captionless Image
19. Apakah tujuan peristiwa berikut? (m/s 256) *
1 point
Captionless Image
20. Mengapakah British memperkenalkan sistem pendidikan vernakular berikut kepada penduduk Tanah Melayu? (m/s 265) *
1 point
21. Mengapakah British menggunakan slogan beban orang putih dalam menjalankan dasar imperialisme di Asia Tenggara ? (m/s 7) *
1 point
22. Jadual 1 merujuk kepada tokoh gerakan nasionalisme di Asia Tenggara pada tahap kedua. (m/s 19-20) *
1 point
Captionless Image
23. Maklumat berikut berkaitan perjuangan rakyat Terengganu menentang British. (m/s 42) *
1 point
Captionless Image
24. Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) ditubuhkan pada tahuan 1934 telah mendapat sambutan yang hangat dalam kalangan orang Melayu. (m/s 55) *
1 point
Captionless Image
25. Apakah bukti yang menunjukkan negeri berikut mewarisi ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka ? (m/s 80) *
1 point
Captionless Image
26. Apakah peranan Undang dalam sistem pemerintahan yang berasaskan Adat Perpatih di Negeri Sembilan ? (m/s 88) *
1 point
27. Mengapakah British memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu pada tahun 1946 ? (m/s 95) *
1 point
28. Maklumat berikut berkaitan gerakan penentangan terhadap British di Sarawak. (m/s 111) *
1 point
Captionless Image
29. Gambar 3 berkaitan tokoh di Tanah Melayu pada tahun 1951. (m/s 118) *
1 point
Captionless Image
30. Gambar 4 adalah logo sebuah parti politik yang telah memenangi pilihan raya di Tanah Melayu pada tahun 1955. (m/s 120-121) *
1 point
Captionless Image
31. Apakah faktor pembentukan Malaysia pada tahun 1963 ? (m/s 138) *
1 point
32. Perkara 20 mengandungi senarai tuntutan Sabah dan Sarawak untuk dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia. Apakah tuntutan perkara tersebut ? (m/s 144) *
1 point
33. Apakah usaha yang dilakukan bagi mengatasi penentangan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia? (m/s 148) *
1 point
34. Maklumat berikut berkaitan dengan peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. (m/s 164) *
1 point
Captionless Image
35. Rajah 4 menunjukkan sistem pentadbiran kerajaan Persekutuan Malaysia. (m/s 185) *
1 point
Captionless Image
36. Majlis Amanah Rakyat (MARA) berhasrat melahirkan usahawan bumiputera dalam perdagangan dan perindustrian. Bagaimanakah hasrat tersebut dapat dicapai? (m/s 201 & KBAT) *
1 point
37. Maklumat berikut adalah cabaran ketujuh yang terkandung dalam Wawasan 2020. (m/s 220) *
1 point
Captionless Image
38. Rancangan Colombo merupakan usaha pertubuhan Komanwel untuk membantu negara-negara anggota dalam bidang ekonomi dan sosial. Apakah faedah yang diperoleh Malaysia ? (m/s 244) *
1 point
39. Apakah matlamat temasya Sukan SEA yang diadakan setiap dua tahun dalam kalangan negara anggota ASEAN? (m/s 260) *
1 point
40. Rajah 5 berkaitan cabaran Malaysia menghadapi era globalisasi. (m/s 262) *
1 point
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy