Sự Kiện 2: Đăng Ký Đổi Lấy Đá Cường Hóa Tùy Chọn
⫷𝐒𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧 𝟐: Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ Đ𝐨̂̉𝐢 𝐋𝐚̂́𝐲 Đ𝐚́ 𝐂𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐨́𝐚 𝐓𝐮̀𝐲 𝐂𝐡𝐨̣𝐧⫸
🔸 Phạm vi áp dụng: all server
🔸 Thời gian được đăng ký đổi: từ ngày 25 => 30/9
🔹 Nội dung sự kiện:
Quy tắc đổi: 1 Skin bất kỳ + 10.000 KNB = 10.000 Đá tùy chọn (1 nhân vật tối đa được đổi 2 lần)
- Trong thời gian đổi ngày 3/10 => 4/10 trong túi đồ Chúa công cần có đủ skin và KNB thì mới hợp lệ.
🎯 Lưu ý:
- Thời gian BQT tiến hành hỗ trợ đổi thưởng: từ ngày 3/10 => 4/10, BQT sẽ tiến hành kiểm tra Skin và KNB của bạn nếu có đủ hợp lệ sẽ tiến hành đổi thưởng.
- 1 nhân vật tối đa được đổi 2 lần.
Tên Nhân Vật trong game của Chúa công là gì? *
Your answer
Tên Máy Chủ(Server) Chúa công đang chơi? *
Your answer
Số UID nhân vật của Chúa công ? (Nhấn vào Avatar trong game để xem UID) *
Your answer
Quy tắc đổi: 1 Skin bất kỳ + 10.000 KNB = 10.000 Đá tùy chọn (1 nhân vật tối đa được đổi 2 lần) Chúa công muốn dùng Skin gì để đổi? và lấy Đá Cường Hóa Tùy Chọn gì? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mobgame. Report Abuse - Terms of Service