Pomoc s testovaním pri otváraní základných škôl, január 2021
❤️ Ďakujeme, že chcete pomôcť pri otváraní škôl.

✌️ Pripravujeme sa na zabezpečenie testovania žiakov, učiteľov a rodičov. Pre každú školu budeme potrebovať na 1 až 2 dni vytvoriť odberný tím do ktorého potrebujeme zdravotníka.

✅ Ak chcete pomôcť Vašej škole, prosíme prihláste sa pomocou tohto dotazníku.

🙏 Ďakujeme.

~ Mesto Trenčín, Útvar školstva, vedenia základných škôl v Trenčíne
Celé meno *
Email *
Telefónne číslo *
V ktorej škole chcete pomôcť? *
Hlásim sa na pozíciu: *
Required
Chcem pomôcť v nasledujúcich dňoch: *
Required
Potvrdenie rizikových skupín obyvateľstva. *
Chceme vystaviť riziku čo najmenší počet osôb z rizikových skupín. Prosíme, začiarknite pravdivo nasledujúce potvrdenia. Bez ich potvrdenia nebude možné odoslať formulár.
Required
Miesto na Vašu poznámku.
Ak nám chcete niečo odkázať, môžete tak spraviť tu.
Súhlas so spracovaním osobných údajov *
Súhlas so spracovaním osobných údajovSúhlasím, aby Mesto Trenčín, so sídlom Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín, IČO 00312037, spracovávalo moje osobné údaje v hore v rozsahu meno, priezvisko, telefóne číslo a email, v súlade s článkom 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, za účelom vytvorenia zoznamu pre zapojenie sa do činností v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID – 19 a následne jeho využívania na kontaktovanie osôb pri vykonávaní úloh v súvislosti s COVID- 19. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Technický prístup k údajom má Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA, na ktorého serveroch sú Vaše osobné údaje uložené. Inej tretej osobe údaje prevádzkovateľ nepostupuje.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy