แบบสำรวจพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ (ตาปี)
คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความและทำเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
สถานภาพสมรส *
การศึกษาที่สำเร็จสูงสุด *
อาชีพประจำ *
รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน *
ปัจจุบันอาศัยอยู่เขต/อำเภอ และ จังหวัด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy