Registrering av medlemsdata NMK Kongsberg MX

Til alle medlemmer i NMK Kongsberg MX.

Alle medlemmer i NMK Kongsberg, uansett gren, er registrert hos NMK sentralt. Deres medlemsregister viser ikke om du er medlem av speedway, bil, gokart, MX, motard, trail, osv. For at vi i MX-gruppa på Kongsberg skal få full oversikt over våre medlemmer ønsker vi veldig gjerne at du registrerer deg på denne siden. Det vil være til veldig stor hjelp for oss. Alle, både de som kjører og de som er ikkekjørende medlemmer skal registrere seg.

På forhånd tusen takk for hjelpen.

Med vennlig hilsen
Grenstyret MX

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question