แบบทดสอบก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3และผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเข้มของศูนย์ PEER ปีงบประมาณ 2560
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
กรุณาระบุข้อมูลให้ครบทุกช่อง
ชื่อ - สกุล *
Your answer
โรงเรียน *
Your answer
ตอนที่ 2 แบบทดสอบ
กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
1.ข้อใดไม่มีใน Test Specification *
2. ข้อใดไม่อยู่ในขั้นตอนการสอนภาษาแบบ Communicative Language Teaching *
3. การขอโทษ การขอบคุณ การถามทิศทางและข้อมูลต่างๆ จัดเป็นทักษะภาษา (Language skills) ในข้อใด *
4. คำถามข้อใดอยู่ในระดับคิดวิเคราะห์ แยกแยะ *
5. ข้อใดไม่ใช่การประเมินตามสภาพจริง *
6. การประเมินการเขียนระดับย่อหน้าแบบแยกองค์ประกอบย่อย ควรให้น้ำหนักคะแนนใดมากที่สุด *
7. การอภิปราย เหมาะกับกิจกรรมแบบใด *
8. ข้อใดเหมาะสมในการใช้คำถามพัฒนาทักษะการคิด *
9. ข้อใดไม่ควรใช้ในการดำเนินกิจกรรมการฟัง-พูด *
10. ความหมายตรงของศัพท์ หมายถึงข้อใด *
11. ข้อใดหมายถึงการประเมินเพื่อวินิจฉัย *
12. กิจกรรมในการสอนทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไม่ครอบคลุมขั้นตอนใด *
13. เทคนิคการอ่านใดไม่สอดคล้องกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ *
14. ข้อใดไม่ใช่การเขียนแบบควบคุม Controlled Writing *
15. หัวข้อเรื่อง ใดเหมาะกับ วัตถุประสงค์ “ผู้เรียนสามารถฟังและเข้าใจตัวเลขเวลาที่ได้ยินจากประกาศในสถานีรถไฟได้” *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms