แบบฟอร์มสมัคร กิจกรรมการพัฒนาแบรนด์ไทยสู่สากลด้วย Digital Platform ภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล”ปี 2563
กิจกรรมการพัฒนาแบรนด์ไทยสู่สากลด้วย Digital Platform ภายใต้โครงการ
"การเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล" ปี 2563
โดย กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการก่อนกรอกแบบฟอร์มได้ที่
Website : http://scurve.co

หลักสูตร Digital Branding for Exit
เปิดรับสมัคร วันที่ 23 มี.ค. 2563 – 2 เม.ย.​2563
ประกาศผลเพื่อเข้าสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 3 เม.ย. 2563
สัมภาษณ์ผู้สมัคร : วันพุธที่ 8 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม Digital Branding for Exit : วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 2563
*การตัดสินคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ตารางการอบรม (ผู้สมัครต้องเข้าร่วมอบรมได้ตลอดทั้ง 10 ครั้ง กรุณาเช็ควันเวลาก่อนสมัคร)
*วันเวลาอบรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แบ่งเป็นการอบรม 6 ครั้ง, กิจกรรมพิเศษ 2 ครั้ง, ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเชิงลึก 2 ครั้ง

- อบรมผู้ประกอบการ SMEs ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 22 เม.ย. 2563
- อบรมผู้ประกอบการ SMEs ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 29 เม.ย. 2563
- อบรมผู้ประกอบการ SMEs ครั้งที่ 3 : วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค. 2563
- อบรมผู้ประกอบการ SMEs ครั้งที่ 4 : วันพุธที่ 13 พ.ค. 2563
- อบรมผู้ประกอบการ SMEs ครั้งที่ 5 : วันพุธที่ 20 พ.ค. 2563
- อบรมผู้ประกอบการ SMEs ครั้งที่ 6 : วันพุธที่ 27 พ.ค. 2563

กิจกรรมพิเศษ
- กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ: วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 2563
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และจัดสัมมนาให้องค์ความรู้ด้าน Social Media : วันศุกรที่ 12 มิ.ย. 2563

ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเชิงลึก
- ครั้งที่ 1 : ยังไม่ได้กำหนดวัน
- ครั้งที่ 2 : ยังไม่ได้กำหนดวัน

เวลาอบรม : 9:30 น.​ – 16:30 น.
สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยหอการไทย (จะแจ้งห้องและตึกอีกครั้ง)

หมายเหตุ : การอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีการวางเงินประกันการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15,000 บาท ซึ่งจะคืนให้เต็มจำนวนเมื่อการอบรมเสร็จสิ้นและทำตามข้อตกลงของโครงการ พร้อมทั้งส่งสำเนาหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมลล่วงหน้าก่อนการอบรม (จะมีอีเมลแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์)

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่
Website : http://scurve.co
Facebook : www.facebook.com/scurve.co
Line@ : @scurve.co
Email : info@scurve.co
Tel : 097-204-9917 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)
คุณศิริพร (ผู้ประสานงานโครงการ)
Email address *
ข้อมูลส่วนบุคคล *
กรุณากรอกรายละเอียดทุกข้อเป็นภาษาไทย อย่างครบถ้วน ข้อมูลทุกข้อที่ท่านกรอกจะมีผลต่อการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
อายุ *
Your answer
เพศ
เลขบัตรประชาชน *
กรุณากรอกตัวเลขบัตรให้ชัดเจนถูกต้องตามจริง เนื่องจากต้องส่งเข้าระบบฐานข้อมูลของกรมฯ ข้อมูลบัตรของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่มีเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานอื่น
Your answer
ที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
โทรศัพท์มือถือ *
ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น เช่น 0812345678
Your answer
LINE ID *
Your answer
ระดับการศึกษา *
สถานภาพหรืออาชีพในปัจจุบัน *
ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานใน ส่วน/ฝ่าย/แผนก *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
ผู้สมัครมีบทบาทโดยตรงในการดูแล Social Media ของบริษัท *
ข้าพเจ้าสะดวกส่งคลิปวีดีโอแนะนำตัวและธุรกิจทางช่องทางต่อไปนี้คือ *
คลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร ธุรกิจ และความคาดหวังต่อโครงการนี้ เป็นลิงค์ Youtube (เปิดเป็นสาธารณะ) หรือ Dropbox ภายในวันพุธที่ 2 เม.ย. 2563 เวลา 18:00 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณา กรุณาส่งเป็น Link เพื่อสะดวกในเปิดเข้าชม
URLหรือ Link Youtube และ Dropbox เพื่อแนะนำตัวเองและธุรกิจ
สำหรับผู้ที่ได้อัพโหลดคลิปวีดีโอลง Youtube หรือ Dropbox แล้ว สามารถระบุลิงก์ที่ท่านได้แชร์ไว้ที่นี่
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of The S-curve. Report Abuse