แบบฟอร์มสมัคร กิจกรรมการพัฒนาแบรนด์ไทยสู่สากลด้วย Digital Platform ภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล” ปี 2563 The S-curve “Digital Branding For Crisis”หลักสูตรการสร้างแบรนด์บนโลกดิจิทัลในช่วงวิกฤติ
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจ กิจกรรมการพัฒนาแบรนด์ไทยสู่สากลด้วย Digital Platform ภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล” ปี 2563 The S-curve “Digital Branding For Crisis”หลักสูตรการสร้างแบรนด์บนโลกดิจิทัลในช่วงวิกฤติ

ขณะนี้ได้ปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศผลเพื่อเข้าสัมภาษณ์ : วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2563

สัมภาษณ์ผู้สมัคร : วันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 2563
สถานที่ : ชั้น 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม Digital Branding for Crisis : วันพุธที่ 10 มิ.ย. 2563

*การตัดสินคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่
Website : http://scurve.co
Facebook : www.facebook.com/scurve.co
Line@ : @scurve.co
Email : info@scurve.co
Tel : 097-204-9917 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

คุณศิริพร (ผู้ประสานงานโครงการ)
This form was created inside of The S-curve. Report Abuse