મહદી સ્કુલ & કોલેજ
ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓનું સંમેલન
I. પૂરું નામ *
II. મહદી સ્કુલમાં કરેલ અભ્યાસ (ક્યાં ધોરણથી ક્યાં ધોરણ સુધી) *
III. સ્કુલ છોડ્યાનું વર્ષ *
IV. તમારું કવોલિફિકેશન (કેટલો અભ્યાસ કર્યો છે તે) *
V. હાલમાં શું કરો છો?
VI. તમારો વ્હોટસઅપ નંબર (પ્રવુંત્તીઓની વિગત મોકલવા માટે) *
VII. તમારું E-mail એડ્રેસ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy