แบบทดสอบออนไลน์
เรื่องการวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
Email address *
ชื่อ-นามสกุล *
1. Facebook เป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือสาธารณะหรือข้อใด? *
2. ถ้าพบการกระทําความผิดทางกฎหมายในอินเทอร์เน็ต เราควรทําอย่างไร? *
3. เมื่ออยู่ที่บ้าน และ ต้องการดูวีดีโอ YouTube ใช้วิธีการไหนเหมาะสมที่สุด? *
4. เมื่อเพื่อนแชร์ข้อมูลมา เราควรทําอย่างไร *
5. เมื่อเกิดดราม่าทางออนไลน์เราควรทําอย่างไร ? *
6. ข้อใดเป็นการทิ้งรอยเท้าดิจิทัล? *
7. ข้อใดเป็นอันตรายของการทิ้งรอยเท้าดิจิทัล *
8. ข้อใดไม่จัดเป็นมัลแวร์ (Malware) *
9. ข้อใดคืออันตรายของสารสนเทศในยุคดิจิทัล? *
10. เมื่อต้องการนําเสนองาน เราควรนําเสนอในรูปแบบไหน *
11. เทคนิคการเล่าเรื่องราวมีประโยชน์ ต่อการนําเสนออย่างไร *
12. ถ้าต้องการนําเสนอข้อมูลจํานวนมากให้น่าสนใจโดยใช้ระยะเวลาสร้างไม่นานควรนําเสนอด้วยวิธีไหน? *
13. อินโพกราฟิกมีข้อดีอย่างไร? *
14. เมื่อมีการติดต่อกับผู้อื่นทางออนไลน์ เราควรตั้งความคิดไว้อย่างไร? *
15. การกระทําใดจัดเป็นมารยาทเน็ต (netiquette) *
16. ข้อใดเป็นการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลที่สาธารณอย่างมีมารยาท *
17. เมื่อมีการถ่ายทอดสดเหตุการณ์สําคัญระดับนานาชาติ ระหว่างชมการถ่ายทอดสด เราควรทําอย่างไร? *
18. ข้อมูลการกินเพื่อรักษาโรคที่มีการแชร์ทางอินเทอร์เน็ต เราควรเชื่อถือหรือไม่? *
19. เมื่อนั่งทํางานผิดท่าทางเป็นเวลานาน จะทําให้เป็นปัญหาอะไร ? *
20. พฤติกรรมไหนจัดว่าเป็นโรคซึมเศร้าจาก Facebook? *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Lampang Primary Educational Service Area Office 3.