HRA_C&B: Hội thảo XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ HIỆU QUẢ CHO THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI

Thời gian: 13h30-Chiều Thứ Bảy Ngày 21/3/2014
Địa điểm: Long Vĩ Palace- 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, HN
Tel: (84-4) 3734 9897 / 98 / 99

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question