Ankieta diagnozująca problemy społeczne oraz aktywność lokalną mieszkańców gminy Sokółka
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Sokółka i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze oraz aktywności lokalnej mieszkańców.

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki posłużą do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2021, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Sokółka oraz Programu Aktywności Lokalnej na lata 2017-2021

1) Czy jest Pani/Pan zadowolon(a)y z warunków życia w gminie Sokółka? /proszę o wskazanie 1 odpowiedzi/ *
2) Jak ocenia Pan/Pani gminę Sokółka pod względem: *
Bardzo nisko
Raczej nisko
Przeciętnie
Raczej wysoko
Bardzo wysoko
Jakości życia w gminie Sokółka
Bezpieczeństwa mieszkańców
Jakości środowiska naturalnego
Dostępności i jakość transportu zbiorowego
Dostęp do terenów zielonych, rekreacyjnych
Jakość i dostępność do opieki zdrowotnej
3) Jak ocenia Pan/Pani swoje relacje i kontakty z najbliższymi sąsiadami? /proszę o wskazanie 1 odpowiedzi/ *
4) Czy czuje się Pan/Pani członkiem lokalnej społeczności? /proszę o wskazanie 1 odpowiedzi/ *
4a) Jeśli nie czuje się Pan/Pani członkiem lokalnej społeczności to dlaczego?
Your answer
5) Czy wziąłby/wzięłaby Pan/Pani udział w zorganizowanych spotkaniach na rzecz poprawy jakości życia w gminie Sokółka? /proszę o wskazanie 1 odpowiedzi/ *
6) Czy interesuje się Pan/Pani tym co dzieje się na terenie gminy Sokółka? /proszę o wskazanie 1 odpowiedzi/ *
7) Czy czuje się Pan/Pani dobrze poinformowany/poinformowana o działaniach podejmowanych i realizowanych przez władze gminy/miasta? /proszę o wskazanie 1 odpowiedzi/ *
8) Czy Pani/Pana zdaniem mieszkańcy gminy/miasta mają duży wpływ na decyzje podejmowane przez władze lokalne? /proszę o wskazanie 1 odpowiedzi/ *
9) Które dziedziny Pana/Pani zdaniem powinny być szczególnie wspierane i priorytetowo realizowane przez władze lokalne? /proszę o wskazanie maksymalnie 5 odpowiedzi/ *
Required
10) Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny być ujęte w Programie Aktywności Lokalnej? /proszę o wskazanie maksymalnie 5 odpowiedzi / *
Required
11) Jakie działania według Pana/Pani powinny zostać zainicjowane przez samorząd/organizacje społeczne, w celu wzrostu aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców?
Your answer
12) Jaka jest skala problemu uzależnień (alkohol, narkotyki, tzw. dopalacze, inne) na terenie gminy Sokółka? /proszę o wskazanie 1 odpowiedzi/ *
13) Jakie są najważniejsze problemy społeczne występujące w gminie Sokółka? /proszę o wskazanie 3 najważniejszych problemów/ *
Required
14) Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się rodziny z dziećmi na terenie Gminy Sokółka? /proszę o wskazanie 3 najważniejszych problemów/ *
Required
15) Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne na terenie Gminy Sokółka? /proszę o wskazanie 3 najważniejszych problemów/ *
Required
16) Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby starsze na terenie Gminy Sokółka? /proszę o wskazanie 3 najważniejszych problemów/ *
Required
17) Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzec można najczęściej na terenie Gminy Sokółka? /proszę o wskazanie 3 najważniejszych problemów społecznych/ *
Required
18) Jak Pani/Pan ocenia stopień zaangażowania i kierunki działań władz lokalnych, związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców? /proszę o wskazanie 1 odpowiedzi/ *
19) Jak Pan/Pani uważa, czy zjawisko przemocy w rodzinie jest zjawiskiem powszechnie występującym w mieście lub gminie Sokółka? /proszę o wskazanie 1 odpowiedzi/ *
20) Proszę powiedzieć, jakie są najczęściej spotykane formy przemocy w mieście lub gminie Sokółka? /proszę o wskazanie maksymalnie 3 odpowiedzi/ *
Required
21) Proszę powiedzieć, kto Pana(i) zdaniem częściej stosuje przemoc w rodzinie? /proszę o wskazanie maksymalnie 2 odpowiedzi/ *
Required
22) Proszę powiedzieć, kto Pana(i) zdaniem jest częściej ofiarą przemocy w rodzinie? /proszę o wskazanie maksymalnie 2 odpowiedzi/ *
Required
23) Czy zna Pan/Pani osobiście takie rodziny, w których dochodzi do stosowania przemocy psychicznej i fizycznej? /proszę o wskazanie 1 odpowiedzi/ *
24) W jakiej sytuacji / w jakim miejscu Pani zdaniem najczęściej dochodzi do stosowania przemocy psychicznej i fizycznej? /proszę o wskazanie maksymalnie 3 odpowiedzi/ *
Required
25) Proszę powiedzieć, jakie okoliczności sprzyjają wystąpieniu przemocy fizycznej lub psychicznej w rodzinie? /proszę o wskazanie maksymalnie 3 odpowiedzi/ *
Required
26) Czy Pana(i) zdaniem ofiary przemocy na terenie gminy Sokółka mogą liczyć na pomoc? /proszę o wskazanie 1 odpowiedzi/ *
27) Z jakiej pomocy mogą Pana(i) zdaniem skorzystać ofiary przemocy w mieście lub gminie Sokółka? /proszę o wskazanie maksymalnie 3 odpowiedzi/ *
Required
Płeć: *
Wiek: *
Miejsce zamieszkania:
Your answer
Grupa społeczno-zawodowa: *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service