Zgłoszenie na szkolenie - montaż obserwowany
Email address *
Szkolenie montażowe firmy Małkowski-Martech S.A.
Poniższy formularz służy do zgłoszenia jednej osoby na szkolenie z zakresu montażu wyrobów firmy Małkowski-Martech S.A. Uczestnictwo w szkoleniu musi zostać potwierdzone przez przedstawiciela wyżej wymienionej firmy.
Małkowski-Martech S.A.zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w szkoleniu - o czym powiadomi osobę zainteresowaną w ciągu 5 dni roboczych od przesłania przez nią formularza zgłoszeniowego.
Udział w szkoleniu jest płatny i uzależniony od rodzaju wybranego szkolenia.
Przypominamy, że uczestnictwo w szkoleniu montażowym i uzyskanie Zaświadczenia oraz Certyfikatu Montażowego nie jest jednoznaczne z otrzymaniem Certyfikatu Obiektowego, uprawniającego do serwisowania produktów Małkowski-Martech S.A. na poszczególnych obiektach.
Nazwisko i imię *
Your answer
Firma (zgłaszająca pracownika na szkolenie) *
Your answer
Dane firmy (niezbędne do wystawienia faktury) - pełna nazwa, adres, NIP *
Your answer
Jestem zainteresowany szkoleniem montażowym, ponieważ: *
Required
Jestem zainteresowany szkoleniem: *
Required
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na druku „Karta Zgłoszenia” dla potrzeb firmy Małkowski – Martech S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia29.08.1997 O ochronie danych osobowych – Dz.U. Nr 133 poz. 883) *Administratorem Państwa danych osobowych jest MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia Usługi (oferta, projekt, wytworzenie, sprzedaż, instalacja i serwis), w zakresie niezbędnym do jej realizacji zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa i Regulaminem Przechowywania i Ochrony Danych Osobowych, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów spółki, jako administratora danych.Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922, ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) po rozpoczęciu jego obowiązywania. Dane osobowe są przechowywane w bezpiecznej bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające odpowiednie upoważnienia. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, decydując się na podanie spółce MAŁKOWSKI-MARTECH swoich danych osobowych, każda osoba będzie mieć dostęp do ich treści i w dowolnym momencie będzie mogła je zmienić lub poprawić, a także kontrolować ich przetwarzanie. Każdej osobie przysługuje w każdym czasie prawo do pozyskania informacji o celach i zakresie przetwarzania jego danych osobowych przez MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Klienta (Kontrahenta). *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy