Csorba Győző Könyvtár – Irodalmi kvíz (2017. május)
ANYÁK NAPJA
Május első vasárnapjára a természet már teljesen felébred téli álmából, zöldbe borulnak a fák, virágok nyílnak ki teljes pompájukkal, így jobb időpontban nem is ünnepelhetnénk az anyák napját. Hogy megszülettünk, hogy részesülhetünk a csodában, hogy láthatjuk minden évben a természet újjászületését, köszönhetjük édesanyáinknak, nagymamáinknak!
A magyar irodalom nagyjai számtalan versben, elbeszélésben megírták mit jelent számukra saját édesanyjuk, nagyanyjuk. Ők tudják legkifejezőbben tolmácsolni mit jelent az anya-gyermek kapcsolat. Ezeket a műveket idézzük meg e-havi kérdéseinkben.

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki.
A kvíz beküldési határideje 2017. május 31.

1. „… a földön nekem van Legszeretőbb anyám!” Édesanyjához fűződő szeretetét számtalan versben juttatta kifejezésre. Róla zeng a viszontlátás örömében a Füstbement terv, a Fekete kenyér című vers. A fenti idézet a költő melyik verséből való?
2. A költő édesanyját Kelemen Aurórának hívták, az Anyám nevére című versben mégis Hajnalkának nevezi. Így szól az idézet:„Hajnalka volt az édesanyám, / hajnalra születtem én. / S lelkemben már ily fiatalon / nincs hajnal, semmi remény, / nincs hajnal, semmi vidámság, / nincs hajnal, nincsen öröm. / Hajnalka volt az édesanyám / s csak alkony az örököm.” Ki a vers szerzője?
1. 1834-ben halt meg a „költőkirály” édesanyja, úgy hogy fia nem tudott tőle elbúcsúzni. A szegény anya című versben így emlékezik édesanyjára a magyar romantika egyik legnagyobb alakja. Kitől idéztünk? „Kínnal szült fiakat szomorúságodra neveltél; / Inségben nőttek nagyra könyűid alatt. / S a szükség őket szanaszét ragadozta; hanyatló / Napjaidat nem volt, aki derítse, közel; / És idegen kezek ápolván sírodba letettek, / Annyi szülöttid közt megsiratatlan anyát: / Oh, végetlennek kell lenni az üdvnek egekben, / Hogy kielégitsen földi keserveidért.”
4. A kedves mesélő nagymamáról szól az a Mikszáth novella, melyben az író visszaemlékezik gyermekkorára, ahol ezek a mesedélutánok teltek. A novella címe is ez. Melyik a helyes cím?
5. „A Tisza partján él egy özvegyasszony; / Szeméből könnyet egyet se fakasszon / A nyomorúság, a gond és a bánat: / Ó áldd meg Isten, édes jó anyámat!”Szegeden született és ott is hunyt el az a magányos, pesszimista kedélyvilágú, tragikus sorsú költő, aki a Nyugat első nemzedékének egyik legismertebb alakja volt. Édesanyám címmel két verset is írt. A fenti idézet az egyikből származik. Ki a szerző?
6. „Politika és szerelem.” Saját bevallása szerint is e kettő érdekelte a XX. század egyik legnagyobb költőjét, a „Nyugat szimbólumát”, aki „Petőfi óta a következő új főszereplő, akinek jelentőségéhez egészen József Attila fellépéséig senki sem fogható.” (Hegedüs Géza) Zaklatott élete során többször menekült Érmindszentre, a szülői házba. Az alábbi idézet is egyik édesanyjához írt verséből származik. „Áldott kezeddel simogatsz meg, / Anyám. / Intő szavad még mintha hallanám, / Míg rám borulsz / S áldott kezeddel simogatsz meg.”Mi az Ady vers címe?
7. A Nyugat első nemzedékének női írója, Kaffka Margit verset írt kisfiához. Hogy hívták az írónő fiát? A név becézett változata a vers címe egyben.
8. „Hat évvel halála után, akkor sirattam el először anyámat …” Így szól az Anyám című megrendítő, megható novella utolsó mondata, melynek szerzője hat éves korában veszítette el édesanyját. Ki ő?
9. Az elmúlt század egyik legnagyobb, világirodalmi rangú költőnk lelkében és lírájában soha ki nem törölhető nyomot hagyott a korán elveszített édesanya hiánya. A költő már 31 éves volt, de olyan őszintén és fájdalmasan szakadt fel benne az elkeseredett, csalódott kisgyermek, hogy csak sírni tudott, hiába akart siratni versével. A „nem hallod, mama? Szólj rám!” felszólítás melyik József Attila versből származik?
10. Az ötvenes évek diktatúrájában ellehetetlenítették költői szereplését. Hosszú éveken át csak műfordítóként, majd gyermekvers-íróként publikálhatott. 1955-ben megjelent a Bóbita kötete, mely korszakhatárt jelent a gyermekirodalomban. Mi annak a versének a címe, melyben a költő ábrándozásában (ha valami másként létezne: cinke, szellő-vagy csillag) újra és újra édesanyjához tér vissza?
11. A költő születése édesanyjának és ikertestvérének életébe került. Önéletrajzában, az Ikrek hava című művében számolt be arról, mennyire gyötörte az önvád, hogy életét két halottal kellett megváltani. A költő melyik versében számol be születésének tragikus körülményeiről?„Erőszakos, rút kisded voltam én, / ikret szülő anyácska – gyilkosod! / öcsémet halva szülted-é, / vagy élt öt percet, nem tudom, / de ott a vér és jajgatás között / úgy emeltek föl a fény felé / akár egy győztes, kis vadállatot, / ki megmutatta már, hogy mennyit ér: / mögötte két halott.”
12. Az édesanyjáról az írónak nincs emléke, nyolc éves volt, amikor elveszítette. Ekkortól kezdődik az életében a „kívülálló” nézőpontjának felvétele, amely aztán tragikus sorsba torkollik. A Találkoztam anyámmal című fiatalkori novellájában az anya, a születésekor hal meg, közvetlenül a gyermeke világra jötte öli meg őt. Az író sorai itt még erős érzelemgazdagságról, szeretetvágyról tanúskodnak. Melyik írót keressük?
13. Mátyás király korában élt, latin nyelven írt Janus Pannonius, a humanista költő. Gyászdal anyjának, Barbarának halálára című verséből szól az idézet:„Meghaltál épp úgy, ahogy éltél, hűn temagadhoz: / Jó élet végén nem keserű a halál. / Mindent megcselekedve, amit a törvény szava rendelt, / Földi bilincsekből menten a mennybe röpülsz.”A három költőnk közül melyik nem fordította a Janus-verset?
13+1. „Egy napon így szólt anyám: – Írhatnál rólunk is valami könyvet. – Nocsak! – néztem a szavai után, majd tréfára fogtam a dolgot, azt kérdeztem boltos módra: – Milyen könyv legyen az, vidám-e vagy szomorúságos?” Milyen könyvet „rendelt” Sütő András édesanyja az Anyám könnyű álmot ígér c. naplójegyzetekben.
Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms