Csorba Győző Könyvtár – Irodalmi kvíz (2017. május)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ANYÁK NAPJA
Május első vasárnapjára a természet már teljesen felébred téli álmából, zöldbe borulnak a fák, virágok nyílnak ki teljes pompájukkal, így jobb időpontban nem is ünnepelhetnénk az anyák napját. Hogy megszülettünk, hogy részesülhetünk a csodában, hogy láthatjuk minden évben a természet újjászületését, köszönhetjük édesanyáinknak, nagymamáinknak!
A magyar irodalom nagyjai számtalan versben, elbeszélésben megírták mit jelent számukra saját édesanyjuk, nagyanyjuk. Ők tudják legkifejezőbben tolmácsolni mit jelent az anya-gyermek kapcsolat. Ezeket a műveket idézzük meg e-havi kérdéseinkben.

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki.
A kvíz beküldési határideje 2017. május 31.

1. „… a földön nekem van Legszeretőbb anyám!” Édesanyjához fűződő szeretetét számtalan versben juttatta kifejezésre. Róla zeng a viszontlátás örömében a Füstbement terv, a Fekete kenyér című vers. A fenti idézet a költő melyik verséből való? *
2. A költő édesanyját Kelemen Aurórának hívták, az Anyám nevére című versben mégis Hajnalkának nevezi. Így szól az idézet:„Hajnalka volt az édesanyám, / hajnalra születtem én. / S lelkemben már ily fiatalon / nincs hajnal, semmi remény, / nincs hajnal, semmi vidámság, / nincs hajnal, nincsen öröm. / Hajnalka volt az édesanyám / s csak alkony az örököm.” Ki a vers szerzője? *
1. 1834-ben halt meg a „költőkirály” édesanyja, úgy hogy fia nem tudott tőle elbúcsúzni. A szegény anya című versben így emlékezik édesanyjára a magyar romantika egyik legnagyobb alakja. Kitől idéztünk? „Kínnal szült fiakat szomorúságodra neveltél; / Inségben nőttek nagyra könyűid alatt. / S a szükség őket szanaszét ragadozta; hanyatló / Napjaidat nem volt, aki derítse, közel; / És idegen kezek ápolván sírodba letettek, / Annyi szülöttid közt megsiratatlan anyát: / Oh, végetlennek kell lenni az üdvnek egekben, / Hogy kielégitsen földi keserveidért.” *
4. A kedves mesélő nagymamáról szól az a Mikszáth novella, melyben az író visszaemlékezik gyermekkorára, ahol ezek a mesedélutánok teltek. A novella címe is ez. Melyik a helyes cím? *
5. „A Tisza partján él egy özvegyasszony; / Szeméből könnyet egyet se fakasszon / A nyomorúság, a gond és a bánat: / Ó áldd meg Isten, édes jó anyámat!”Szegeden született és ott is hunyt el az a magányos, pesszimista kedélyvilágú, tragikus sorsú költő, aki a Nyugat első nemzedékének egyik legismertebb alakja volt. Édesanyám címmel két verset is írt. A fenti idézet az egyikből származik. Ki a szerző? *
6. „Politika és szerelem.” Saját bevallása szerint is e kettő érdekelte a XX. század egyik legnagyobb költőjét, a „Nyugat szimbólumát”, aki „Petőfi óta a következő új főszereplő, akinek jelentőségéhez egészen József Attila fellépéséig senki sem fogható.” (Hegedüs Géza) Zaklatott élete során többször menekült Érmindszentre, a szülői házba. Az alábbi idézet is egyik édesanyjához írt verséből származik. „Áldott kezeddel simogatsz meg, / Anyám. / Intő szavad még mintha hallanám, / Míg rám borulsz / S áldott kezeddel simogatsz meg.”Mi az Ady vers címe? *
7. A Nyugat első nemzedékének női írója, Kaffka Margit verset írt kisfiához. Hogy hívták az írónő fiát? A név becézett változata a vers címe egyben. *
8. „Hat évvel halála után, akkor sirattam el először anyámat …”  Így szól az Anyám című megrendítő, megható novella utolsó mondata, melynek szerzője hat éves korában veszítette el édesanyját. Ki ő? *
9. Az elmúlt század egyik legnagyobb, világirodalmi rangú költőnk lelkében és lírájában soha ki nem törölhető nyomot hagyott a korán elveszített édesanya hiánya. A költő már 31 éves volt, de olyan őszintén és fájdalmasan szakadt fel benne az elkeseredett, csalódott kisgyermek, hogy csak sírni tudott, hiába akart siratni versével. A „nem hallod, mama? Szólj rám!” felszólítás melyik József Attila versből származik? *
10. Az ötvenes évek diktatúrájában ellehetetlenítették költői szereplését. Hosszú éveken át csak műfordítóként, majd gyermekvers-íróként publikálhatott. 1955-ben megjelent a Bóbita kötete, mely korszakhatárt jelent a gyermekirodalomban. Mi annak a versének a címe, melyben a költő ábrándozásában (ha valami másként létezne: cinke, szellő-vagy csillag) újra és újra édesanyjához tér vissza? *
11. A költő születése édesanyjának és ikertestvérének életébe került. Önéletrajzában, az Ikrek hava című művében számolt be arról, mennyire gyötörte az önvád, hogy életét két halottal kellett megváltani. A költő melyik versében számol be születésének tragikus körülményeiről?„Erőszakos, rút kisded voltam én, / ikret szülő anyácska – gyilkosod! / öcsémet halva szülted-é, / vagy élt öt percet, nem tudom, / de ott a vér és jajgatás között / úgy emeltek föl a fény felé / akár egy győztes, kis vadállatot, / ki megmutatta már, hogy mennyit ér: / mögötte két halott.” *
12. Az édesanyjáról az írónak nincs emléke, nyolc éves volt, amikor elveszítette. Ekkortól kezdődik az életében a „kívülálló” nézőpontjának felvétele, amely aztán tragikus sorsba torkollik. A Találkoztam anyámmal című fiatalkori novellájában az anya, a születésekor hal meg, közvetlenül a gyermeke világra jötte öli meg őt. Az író sorai itt még erős érzelemgazdagságról, szeretetvágyról tanúskodnak. Melyik írót keressük? *
13. Mátyás király korában élt, latin nyelven írt Janus Pannonius, a humanista költő. Gyászdal anyjának, Barbarának halálára című verséből szól az idézet:„Meghaltál épp úgy, ahogy éltél, hűn temagadhoz: / Jó élet végén nem keserű a halál. / Mindent megcselekedve, amit a törvény szava rendelt, / Földi bilincsekből menten a mennybe röpülsz.”A három költőnk közül melyik nem fordította a Janus-verset? *
13+1. „Egy napon így szólt anyám: – Írhatnál rólunk is valami könyvet. – Nocsak! – néztem a szavai után, majd tréfára fogtam a dolgot, azt kérdeztem boltos módra: – Milyen könyv legyen az, vidám-e vagy szomorúságos?” Milyen könyvet „rendelt” Sütő András édesanyja az Anyám könnyű álmot ígér c. naplójegyzetekben. *
Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy