Rejestracja
Email *
Imię *
Nazwisko *
Tytuł *
Afiliacja *
Opłata *
Uroczysta kolacja (150 PLN) *
Nocleg *
Required
Oświadczenie 1 *
Required
Oświadczenie 2 *
Required
Oświadczenie 3 *
Required
Dane do faktury *
Faktura z 14-dniowym terminem płatności zostanie wystawiona po przesłaniu zgłoszenia rejestracyjnego
KLAUZULA INFORMACYJNA (POLITYKA PRYWATNOŚCI) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne,  Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa; 2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi można kontaktować się listownie na adres: Polskie Towarzystwo Zootechniczne Polskie Towarzystwo Zootechniczne ul. Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i rozliczenia konferencji:  III Kongres Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko?”, który odbędzie się 9-10.06.2022 roku w Warszawie ;4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty organizujące ww. konferencję – w wymaganym zakresie – organy administracji państwowej, uprawnione do tego z mocy prawa; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania i rozliczenia konferencji – 1 rok licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zrealizowana konferencja; 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania; 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udziału w konferencji
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy