อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ 30

ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scpl/opt/opt_check.htm
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th/scpl/opt
**************************************************
ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> คุณลดาวัลย์ หรือคุณชาลิสา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม ที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์: 0 2201 5232, 0 2201 5240 โทรสาร: 0 2354 7172 e-mail address: scpl.admin@gmail.com

หลังโอนเงินแล้ว ขอให้ท่านโปรดถ่ายรูปสลิปโอนเงิน ส่งรูปสลิปมาที่ scpl.admin@gmail.com หากภาควิชาพฤกษศาสตร์ได้รับรูปสลิปจากท่านแล้ว จะตอบกลับให้ท่านทราบ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ************************************ ขอความกรุณาผู้ลงทะเบียนทุกท่าน โปรดเขียนชื่อในสลิปแล้วถ่ายรูปสลิปโอนเงินของท่านมาที่ scpl.admin@gmail.com หรือส่งทางโทรสาร 0 2354 7172 ************************************ ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scpl/opt/opt_check.htm ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th/scpl/opt
  This is a required question