แบบสำรวจความคิดเห็นการเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560
ข้อมูลทั่วไป
โปรดเลือกข้อมูลต่อไปนี้ให้ตรงกับผู้ตอบ
เพศ *
บุคลากร *
ระดับความคิดเห็น
โปรดเลือกระดับความคิดเห็นที่ต้องการ
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. สถานที่จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
2. มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
3. สามารถปรับตัวและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนักเรียนได้อย่างเหมาะสม
4. เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
5. ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
6. ความเหมาะสมและความปลอดภัยในการเดินทางของยานพาหนะ
7. การให้บริการของพนักงานขับรถ
8. ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาของการเดินทางไปทัศนศึกษา
ข้อเสนอแนะทั่วไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms