แบบประเมินประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (ระบบตรวจสอบประวัติบุคลากรออนไลน์)
ระบบตรวจสอบบุคลากรออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สังกัด *
ตอนที่ 2 ความถี่ในการใช้ระบบตรวจสอบบุคลากรออนไลน์
เลือกความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ *
ตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลระบบตรวจสอบบุคลากรออนไลน์

(หมายเหตุ ระดับ 5=มากที่สุด   4=มาก   3=ปานกลาง   2=น้อย  1=น้อยที่สุด)
*
5
4
3
2
1
1. ความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนของข้อมูล
2. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
3. ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
4. การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
5. ความหลากหลายของข้อมูลในระบบ
6. มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. Report Abuse