Formularz zgłoszeniowy Rajd rowerowy "Poznaj sołectwa Wrót Wielkopolski" w dniu 29.09.2019 r.
Imię i nazwisko *
Your answer
Adres: ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość *
Your answer
Miejsce startu *
Telefon *
Your answer
Email
Your answer
Oświadczenie uczestnika
W związku z udziałem w Rajdzie Rowerowym "Poznaj Sołectwa Wrót Wielkopolski" organizowanym przez Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski w dniu 29.09.2019 r. oświadczam, że:

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek) na potrzeby organizacji rajdu rowerowego, a także związanego z tym ubezpieczenia mnie jako uczestnika - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych nr 2016/679 (RODO);

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora mojego wizerunku w celach informacyjnych oraz promocji Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski poprzez udostępnienie wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia wizerunku w mediach zewnętrznych oraz wewnętrznych organizatora.
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, oraz Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski, ul. Jana Pawła II 2, 63-604 Baranów, e-mail: biuro@wrota.info.pl
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:
1) uczestnictwa w rajdzie rowerowym "Poznaj Sołectwa Wrót Wielkopolski"
2) archiwizacji.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku z Pani/Pana zgodą oraz w związku z wykonaniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl, lub Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski, ul. Jana Pawła II 2, 63-604 Baranów, e-mail: biuro@wrota.info.pl
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia Umowy o realizację zadania publicznego zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim, z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski z siedzibą w Baranowie.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału Pani/Pana przy opracowaniu sołeckiej strategii rozwoju.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do usunięcia danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.
Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service