ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA k letnímu táborovému pobytu pořádaném Eko-info centrem Ostrava z.s. na chatě Liptov v Ostravici v termínu 24.7.  – 31.7.2022. Po celou dobu pobytu bude běžet táborová hra na motivy knihy a filmu HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA.
Prosíme, vyplňujte pouze v případě, že opravdu máte zájem odeslat Vaše dítě na náš tábor. Po odeslání této e-přihlášky Vám přijde email s potvrzením rezervace místa na táboře a instrukcemi k platbě.

Jako zákonný zástupce dítěte tímto prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami provozu letního tábora, uvedenými v informačním listu k této přihlášce, zveřejněném na webu www.eico.cz. Beru na vědomí, že v průběhu tábora pořadatel neručí za cennosti dětí jako věci z drahých kovů, elektronické přístroje apod. Pořadatel nedoporučuje v táboře mít a používat mobilní telefony, fotoaparáty, přehrávače apod.

Dále prohlašuji, že jsem v této přihlášce uvedl/a veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu dítěte a že všechny případné změny jeho zdravotního stavu, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím pořadateli tábora nejpozději v den předání dítěte do tábora. Jsem si vědom/a toho, že pořadatel tábora nepojišťuje účastníky pojištěním pro cesty a pobyt.

Dítě jsem poučil/a o nutnosti dodržování táborového řádu a pokynů vedoucích. Jsem seznámen/a s právem pořadatele vyloučit bez náhrady z tábora dítě, které se dopustí hrubého nebo opakovaného porušení táborového řádu nebo které by svou další přítomností mohlo ohrožovat zdraví, bezpečnost nebo mravní výchovu ostatních dětí. Zavazuji se v případě závažných kázeňských přestupků zajistit odvoz dítěte do 24 hodin po oznámení. Zavazuji se uhradit též případné škody na zařízení střediska nebo majetku pořadatele tábora, které mé dítě případně způsobí v době pobytu na táboře svou neukázněností, o těchto škodách bude vždy pořízen zápis v písemné podobě. Škodu uhradím při převzetí dítěte v místě konání tábora oproti příjmovému dokladu. Beru na vědomí, že u předčasného odjezdu dítěte z tábora se nevyčerpaná částka nevrací.

Souhlasím s fotografováním dítěte v rámci táborové činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti pořadatele tábora např. v kronikách, tisku, na internetu apod.

Veškeré údaje poskytované formou této e-přihlášky, které jsou citlivého charakteru jsou zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným. Výběr osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře apod. a jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.

Souhlas se vším výše uvedeným stvrzuji zasláním platby za pobyt na účet pořadatele tábora dle pokynů uvedených v informačním listu k této přihlášce, zveřejněném na webu www.eico.cz.

Děti, které s námi jedou na tento tábor opakovaně, zůstávají i pro další roky ve stejných oddílech (kolejích). Nově příchozí jsou rozděleni „Moudrým kloboukem“ tak, aby síly do soutěží a her byly v oddílech vyrovnané, proto není vždy možné vyhovět všem přáním, děkujeme za pochopení. Ubytovány společně v pokojích mohou být i děti z různých oddílů, rozdělení do pokojů proběhne v autobuse cestou na tábor a vždy přihlížíme k přání dětí.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Příjmení dítěte *
Křestní jméno dítěte *
Datum narození dítěte *
ve formátu Den.Měsíc.Rok
Bydliště dítěte *
Dítě je pojištěno u zdravotní pojišťovny *
vypište název a číslo zdravotní pojišťovny dítěte
Dítě bylo očkováno proti tetanu *
Rok očkování proti tetanu
dle očkovacího průkazu dítěte
Zdravotní informace pro vedení tábora
uvádějte případné požadavky na zvláštní péči např. omezení po úraze, alergie, diety, užívání léků aj.
Jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce) *
E-mailová adresa rodiče (zákonného zástupce) *
pro zasílání informací před nástupem na tábor a potvrzení přijetí plateb
Telefonní číslo rodiče (zákonného zástupce) *
pro případ nutného kontaktu před táborem a v jeho průběhu
Kontaktní osoba pro případ nutného spojení v době konání tábora
vypište jméno a telefonní číslo, pokud se liší od výše uvedeného
Nástupní místo *
Nárokuji slevu 100 Kč, protože
(lze uplatnit pouze jednu ze slev)
Chcete-li nám cokoli dalšího sdělit:
Těšíme se na vás!
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy