Använder du Googleformulär?

På Google Docs är det lätt och roligt att skapa enkäter och andra webbformulär.
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Många frågetyper
  Trevliga färdiga designer
  Att kunna skapa en helt egen design
  Inbyggda verktyg för sammanställning
  Ange ett svar per rad