Badanie potrzeb biznesu
1. POZIOM WYKSZTAŁCENIA WYMAGANY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW?
POSTAWY DOTYCZĄCE PRACY
Postawy
1: Brak potrzeby
2: Niska potrzeba
3: Pożądane
4: Bardzo pożądane
5: Ogromnie pożądane
Szacunek dla innych
Szczerość - etyka osobista
Lojalność wobec firmy
Chęć podejmowania zadań
Podejmowanie odpowiedzialności
NAJBARDZIEJ POTRZEBNE UMIEJĘTNOŚCI
Umiejętności komunikacyjne
1: Brak potrzeby
2: Niska potrzeba
3: Pożądane
4: Bardzo pożądane
5: Ogromnie pożądane
Słucha i rozumie
Tworzy klimat zaufania
Umiejętność pracy zespołowej
1: Brak potrzeby
2: Niska potrzeba
3: Pożądane
4: Bardzo pożądane
5: Ogromnie pożądane
Akceptuje i wspiera przywództwo
Pomaga i wspiera członków zespołu
Umiejętność rozwiązywania problemów
1: Brak potrzeby
2: Niska potrzeba
3: Pożądane
4: Bardzo pożądane
5: Ogromnie pożądane
Diagnozuje i analizuje problemy
Demonstruje praktyczne podejście
Umiejętność planowania i organizacji
1: Brak potrzeby
2: Niska potrzeba
3: Pożądane
4: Bardzo pożądane
5: Ogromnie pożądane
Zarządza czasem
Samoorganizacja pracy
Umiejętność uczenia się
1: Brak potrzeby
2: Niska potrzeba
3: Pożądane
4: Bardzo pożądane
5: Ogromnie pożądane
Otwartość na nowe pomysły i technologie
Zdolność do pozyskiwania nowej wiedzy poprzez osobiste poświęcenie czasu i chęci
Umiejętności techniczne
1: Brak potrzeby
2: Niska potrzeba
3: Pożądane
4: Bardzo pożądane
5: Ogromnie pożądane
Chęć do podnoszenia swoich umiejętności technicznych
Używa technologii do poszukiwania, przetwarzania i prezentowanie informacji
Chęć do podnoszenia umiejętności technicznyc
Używa technologii do poszukiwania, przetwarzania i prezentowanie informacji
2. CO MOGĄ ZROBIĆ UCZELNIE ABY SPEŁNIĆ TE POTRZEBY
1: Brak potrzeby
2: Niska potrzeba
3: Pożądane
4: Bardzo pożądane
5: Ogromnie pożądane
Włączenie przekrojowych i przenośnych umiejętności a także podstawowych pojęć z zakresu ekonomii i technologii w programach nauczania na wszystkich poziomach kwalifikacji
Większe zróżnicowanie metod uczenia się
Szerzenie przedsiębiorczości w eksploatacji wiedzy
Wprowadzenie nowych metod uczenia innych, np.: metody doświadczalne, uczenie na odległość, e-learning, blended learning
Uruchomienie studiów podyplomowych we współpracy z różnymi uczelniami z aktywnym udziałem przedsiębiorstw
Uruchomienie biura wspierającego spółki start-up i spin-off
Zaangażowanie przedsiębiorstw w spotkaniach Rad Uczelnianych, programach badawczych, definiowaniu programu nauczania oraz w samym procesie nauczania
Zaangażowanie przedsiębiorstw w spotkaniach Rad Uczelnianych, programach badawczych, definiowaniu programu nauczania oraz w samym procesie nauczania
Określenie systematycznych i powtarzalnych procedur konsultacji programów nauczania z przedsiębiorstwami
Uruchomienie programów szkoleniowych i edukacyjnych mających na celu promocję ciągłego szkoleni
Uruchomienie konkretnych programów gwarantujących sektorowi MSP dostęp do kształcenia wyższego i działalności badawczej
Uruchomienie inicjatyw mających na celu ułatwienie dostępu do nauki także poprzez nauczanie przez odległość
3. JAK BIZNES MOŻE WSPÓŁPRACOWAĆ Z UCZELNIAMI
1: Brak potrzeby
2: Niska potrzeba
3: Pożądane
4: Bardzo pożądane
5: Ogromnie pożądane
Rozpoczęcie usług konsultacyjnych dla przedsiębiorstw, mających na celu lepsze wykorzystanie rezultatów badań
Zaangażowanie przedsiębiorców w działalność dydaktyczną
Uruchomienie programów szkoleniowych adresowanych do trenerów, w celu zwiększenia ich kompetencji przedsiębiorczych
Aktywacja usług poradnictwa, mających na celu promocję wykorzystania wyników badań poprzez identyfikację możliwych rynków zbytu
Aktywacja usług poradnictwa, mających na celu promocję wykorzystania wyników badań poprzez identyfikację możliwych rynków zbytu
Wdrożenie strategii i narzedzi służących profesjonalnemu zarządzaniu własnością intelektualną
Wdrożenie strategii i narzedzi służących profesjonalnemu zarządzaniu własnością intelektualną
Uruchomienie biur których celem byłoby wsparcie procesu transferu technologii i wiedzy ze świata nauki do świata biznesu
Uruchomienie portali dla lepszej współpracy z sektorem prywatnym
Uruchomienie projektów pozwalających studentom pracować w ramach lub razem z przedsiębiorstwem
Uruchomienie projektów mających na celu lepsze rozpoznawanie punktów (credits) uzyskanych podczas etapów nauki zawodu
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service