Upitnik: Financijska pismenost studenata među fakultetima ekonomskih usmjerenja RH
Poštovani/a,

Ovo istraživanje se provodi u svrhu izrade diplomskog rada na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Cilj istraživanja je usporediti razinu financijske pismenosti studenata među fakultetima ekonomskih usmjerenja Republike Hrvatske. Anketa je u potpunosti anonimna, rezultati će biti prikazani skupno i bit će korištena isključivo u svrhu navedenog istraživanja. Hvala Vam na sudjelovanju.
Spol *
Dob *
Vrsta fakulteta/učilišta? *
Koja ste godina studija? *
Vrsta studija? *
Na kojem fakultetu studirate? *
Gdje živite? *
Koliko radnog iskustva imate (uključujući fleksibilne poslove, poslove sa punim radnim vremenom, sezonske poslove, stručne prakse)? *
Gdje ste najviše naučili o upravljanju novcem? *
Označite u kojem stupnju se slažete sa svakom od dolje navedenih tvrdnji. 5 = u potpunosti se slažem 4 = donekle se slažem 3 = niti se slažem, niti se ne slažem 2 = donekle se ne slažem 1 = uopće se ne slažem *
1
2
3
4
5
Smatram da sam štedljiva osoba.
Smatram da treba živjeti danas, ne zamarajući se previše sa sutrašnjicom.
Smatram da trebam dati sve od sebe kako bih svojoj obitelji (jednog dana) priuštio/la što bolji život
Označite u kojem stupnju se slažete sa svakom od dolje navedenih tvrdnji. 5 = u potpunosti se slažem 4 = donekle se slažem 3 = niti se slažem, niti se ne slažem 2 = donekle se ne slažem 1 = uopće se ne slažem *
1
2
3
4
5
Prije kupovine pažljivo razmatram mogu li to sebi priuštiti.
Ne pridajem previše pozornosti podmirivanju svojih dugova na vrijeme.
Kada sam u mogućnosti, pridonosim plaćanju troškova u svome smještaju.
Dio svoga dohotka uvijek odvajam za štednju.
Kada se zaposlim, namjeravam odvojiti određeni dio svoje zarade za dugoročnu štednju jer ju smatram bitnom.
Kada sam u mogućnosti, svoje troškove plaćam kreditnom ili debitnom karticom.
Kada odabirem neki financijski proizvod ili uslugu, u pravilu ne razmatram ponude većeg broja financijskih institucija.
Ukoliko bih imao/la viška novca, uložio/la bih. u dionice ili obveznice
Jako sam zainteresiran/na za proširenje svog financijskog znanja.
Prema Vašem mišljenju koja je od navedenih stavki najlikvidnija imovina: *
Ako Vam aktivna kamatna stopa na bankovnu štednju iznosi 3%, a inflacija je jednaka 4%, koliko ćete nakon jedne godine imati na svome računu u banci? *
Ukoliko na bankovnom računu imate 1.000 eura, a banka garantira 2% godišnje kamate, koliko ćete novca imati nakon godine dana? *
Ako cijena proizvoda iznosi 1000 eura, a u tu je cijenu uračunat pdv od 25%, iznos PDV-a jednak je: *
Pretpostavimo da razmatrate kupnju televizora u dvije različite trgovine. Početna maloprodajna cijena bila je 1.000 eura. Jedan dućan je ponudio popust od 150 eura, dok je drugi ponudio popust od 10%. Koja je bolja pogodba ± popust od 150 eura ili 10%? *
Ako je kupovni devizni tečaj 7, a prodajni devizni tečaj 8, pri kupnji 10 eura od banke ili mjenjačnice, dati ćete 70 kuna. *
Kod kredita uz varijabilnu kamatnu stopu, porastom kamatne stope, povećat će se i iznos glavnice. *
Hipotekarni kredit s rokom otplate 20 godina, obično ima veće otplatne rate nego hipotekarni kredit s rokom otplate 35 godina, ali ukupna kamata otplaćena za vrijeme trajanja kredita na 20 godina bit će manja nego kamata plaćena kod kredita na 35 godina. *
Investiranjem sredstava u vrijednosne papire različitih emitenata, ulagač povećava rizik gubitka. *
Državne obveznice su rizičnije od korporacijskih dionica. *
Ulaganje s visokim prinosom vjerojatno će biti visoko rizično. *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy