Ankieta - wyzwania i wizja GZM
Rozpoczynamy prace nad pierwszą wspólną strategią rozwoju dla 41 gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach I etapu prac nad Strategią Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, dotyczącej wizji, potrzeb i oczekiwań związanych z GZM i jej rozwojem.


Ankieta jest anonimowa i służy poznaniu Państwa opinii, potrzebnych do opracowania diagnozy i wniosków na dalszych etapach prac. Formularz składa się z pięciu pytań oraz metryczki. Wypełnienie ankiety powinno zająć około 10 minut.


Ankieta będzie dostępna do 24 września 2021 r. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dot. prac nad strategią, prosimy o kontakt na adres: pl_strategia_gzm@pwc.com.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w prace nad dokumentem. Ważny jest tu każdy głos!

Przypominamy zadania, które Metropolia realizuje zgodnie z ustawą o związku metropolitalnym:

1. Kształtowanie ładu przestrzennego,

2. Rozwój społeczno-gospodarczy,

3. Planowanie, koordynacja, integracja oraz rozwój publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej,

4. Metropolitalne przewozy pasażerskie,

5. Współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego,

6. Promocja związku metropolitalnego i jego obszaru.
1. Jak Pani / Pan ocenia jakość warunków życia w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii? Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi dla każdej kategorii. *
Bardzo złe
Złe
Średnie
Dobre
Bardzo dobre
Nie mam zdania
Stan środowiska naturalnego
Stan i jakość dróg
Dostępność transportu publicznego (autobusy, tramwaje, kolej)
Dostęp do usług publicznych (urzędy, służba zdrowia, pomoc społeczna, służby porządkowe, gospodarka odpadami)
Dostęp do żłobków, przedszkoli, szkół oraz ich jakość
Dostęp i poziom kształcenia na uczelniach wyższych
Możliwości rozwoju osobistego, podnoszenia kwalifikacji
Łatwość znalezienia pracy (możliwość zatrudnienia)
Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości
Warunki do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Warunki mieszkaniowe i sytuacja na rynku nieruchomości (dostępność mieszkań, domów i działek oraz ich wyposażenie/jakość)
Bezpieczeństwo publiczne
Oferta i poziom wydarzeń kulturalnych
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych (w tym: place, skwery, parki)
Dostęp do obiektów i terenów rekreacji oraz sportu
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of PwC. Report Abuse