Informacje do informatora EtnoPomorze
Szanowni Państwo
Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Dane w nim zawarte posłużą do zbudowania internetowej mapy instytucji/ organizacji / placówek działających lokalnie na rzecz kultury. Prosimy dodatkowo o przesłanie na adres etnopomorze@gmail.com 2 - 3 zdjęć prezentujących Państwa działalność.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych *
Administratorem danych osobowych jest Biuro Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych; dane adresowe: ul. Jeziorna 2/33, 83-300 Kartuzy (KRS: 0000534268, REGON: 360285914, NIP: 8393177537). Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją projektu EtnoPomorze finansowanego ze środków publicznych. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych odbywa się na podstawie: * zgody osoby, której dane dotyczą, gdy taka podstawa przetwarzania występuje (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), * niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) * niezbędności przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; Informacje wprowadzone do formularza, o których mowa powyżej będą przetwarzane do momentu realizacji celu przetwarzania danych osobowych, który wynika z odpowiednich przepisów krajowych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do momentu wycofania tej zgody. Zgoda wówczas może zostać odwołana w każdym czasie bez wpływu na z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcami informacji wprowadzonych do formularza mogą być podmioty, które mają na celu zapewnienie prawidłowej obsługi technicznej, technologicznej oraz podmioty uprawnione do przetwarzania na podstawie przepisów prawa. W przypadku zapytań związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty email biuro@cop.pomorskie.pl. Każdy może wystąpić do administratora danych osobowych z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z żądaniem przeniesienia danych. Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego uznania, że administrator danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie informacji jest niezbędne do przeprowadzenia wykonania celu przetwarzania, a niepodanie informacji lub podanie niepoprawnych informacji uniemożliwi wypełnienie określonego celu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rejestrację na stronie projektu etnopomorze.
Oświadczenie dot. zgody na wykorzystanie zdjęć *
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych na adres etnopomorze@gmail.com zdjęć do zamieszczenia na internetowej mapie pomorskich instytucji EtnoKultury.
Oświadczenie dot. praw autorskich dot. zdjęć ilustrujących poszczególne *
Oświadczam iż posiadam pełne prawa autorskie do przesłanych na adres etnopomorze@gmail.com zdjęć do zamieszczenia na internetowej mapie pomorskich instytucji EtnoKultury.
Nazwa instytucji/organizacji/placówki *
Your answer
Imię i nazwisko osoby kontaktowej *
Your answer
Adres pocztowy *
Prosimy podać ulica/miejscowość; numer posesji.
Your answer
Kod pocztowy *
Your answer
Gmina *
Your answer
Powiat *
Your answer
Adres e-mail organizacji / placówki / instytucji *
Your answer
Numer telefonu do osoby kontaktowej
Your answer
Krótki opis działalności *
Prosimy opisać w 3-4 zdaniach główne obszary działania, doświadczenie, głównych partnerów/współpracowników.
Your answer
Dotychczasowe sukcesy *
Prosimy opisać w 2-3 zdaniach największe dotychczasowe osiągnięcia.
Your answer
Kalendarz imprez *
Prosimy wypisać 2-3 kluczowe imprezy, które Państwo organizujecie/bierzecie udział.
Your answer
Pytania i/lub uwagi
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service