Szkoła Liturgicznego Animatora Muzycznego 2019/2020
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nazwisko *
Your answer
Imię *
Your answer
Wiek *
Your answer
telefon kontaktowy *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Adres pocztowy *
do kontaktu
Your answer
Miejscowość *
Your answer
Parafia *
Your answer
Wykształcenie muzyczne *
jeśli tak, to jakie?
Zaangażowanie muzyczne *
schola/chór/wspólnota (jaka?)
Your answer
Jakim głosem śpiewasz *
Znajomość nut *
Instrument *
jeśli tak, to jaki?
Your answer
Udział w różnych spotkaniach lub warsztatach
jakie? gdzie?
Your answer
Skąd dowiedziałeś/łaś się o Szkole? *
Your answer
Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem *
Potwierdzam wpłatę zaliczki *
Obowiązuje nas RODO, więc prosimy zapoznanie się z informacją i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
Informacja o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża
ul. Kościelna 4a, 71-834 Szczecin, adres kontaktowy to muzyka.liturgia@gmail.com.
Dane, które Państwo podają w powyższym formularzu umożliwiają wykonanie umowy dotyczącej uczestnictwa w wydarzeniu, a ich podanie jest warunkiem umownym. Państwa dane będą przetwarzanie także celem informowania o pokrewnych wydarzeniach organizowanych przez Centrum Formacji Świeckich przy Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża. Będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, należy wówczas wysłać e-mail o treści „wycofanie zgody na przetwarzanie danych” na adres muzyka.liturgia@gmail.com.
Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie upoważnieni członkowie Wspólnoty
i współpracownicy odpowiedzialni za organizację wydarzenia.
W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
- dostępu do treści swoich danych tj. możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
- prawo ich sprostowania – tj. można zgłosić do Administratora konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
- prawo do ich usunięcia –tj. można w każdym czasie cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, czego skutkiem jest niezwłoczne usunięcie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- prawo do ograniczenia przetwarzania –tj. można ograniczyć przetwarzanie, Administrator będzie dane jedynie przechowywać,
- prawo do przenoszenia danych- tj. osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu na sposób przetwarzania danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Dane nie będą przekazywane odbiorcom danych, ani innym podmiotom
z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celu zawarcia umowy o uczestnictwo w wydarzeniu. Konsekwencją nieudzielenia zgody będzie niezrealizowanie umowy.

Zapoznałem się z informacją o ochronie danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. celu. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service