ฟอร์มขอไฟล์ชุดความรู้ "จังหวะไทยจังหวะหัวใจ" และ แอคทีฟมิตติ้ง
กรุณาอ่านก่อนกรอกข้อมูล

ทางโครงการฯจะจัดส่งลิ้งค์กลับทางอีเมล์ของคุณ และ ลิ้งค์ดาวน์โหลดจะเปิดให้ดาวน์โหลดได้ 7 วันนับจากที่คุณได้รับอีเมล์จากทางโครงการฯ หากเลยจากกำหนด 7 วันและต้องการเข้าไปดาวน์โหลดใหม่ ให้เขียนแจ้งความประสงค์ตอบกลับมาทางอีเมล์ ไม่ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใหม่ ขอบคุณครับ


กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ เพื่อเลือกขอไฟล์ชุดความรู้ "จังหวะไทยจังหวะหัวใจ" ซึ่งเป็นลิขสิทธ์ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

ในกรณีขอชุดความรู้ "จังหวะไทยจังหวะหัวใจ" ท่านกรอกแบบฟอร์มนี้เพียงอย่างเดียว ทางคณะทำงานจะติดต่อกลับทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการจัดส่งไฟล์ และท่านสามารถนำไปใช้เพื่อการเต้นออกกำลังกายหรือการเผยแพร่ได้ทันทีเท่านั้น ท่านไม่สามารถนำไฟล์ชุดความรู้ "จังหวะไทยจังหวะหัวใจ" ไปดัดแปลงหรือตัดต่อได้โดยเด็ดขาด


ในกรณีขอชุดความรู้ เพื่อนำไปดัดแปลงหรือตัดต่อขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับเดิมจะต้องกรอกฟอร์มนี้เพื่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้น และทางคณะทำงานจะติดต่อเพื่อขอให้ท่านทำหนังสือแจ้งขอไฟล์ส่งมาที่ goodhealth@seksook.com เพื่อขออนุมัติอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการพิจารณาเป็นสิทธิ์ของคณะทำงานในการพิจารณาและถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ข้อมูลของท่านที่กรอกในแบบฟอร์มนี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อใช้ประกอบกับคำขอไฟล์ชุดความรู้เท่านั้น จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ หรือ ส่งต่อให้กับบุคคลภายนอกโครงการฯ นี้โดยเด็ดขาด
Email *
ยินยอมและรับทราบตามข้อกำหนดข้างต้น *
Required
ชื่อ *
นามสกุล *
ที่อยู่ *
จังหวัด และ รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทร *
ขอไฟล์ชุดความรู้ในนามของ *
Required
กรณีขอในนามหน่วยงานกรุณาระุบชื่อหน่วยงาน แผนก *
ชื่อต้นสังกัด ชื่อบริษัท *
ที่อยู่ของหน่วยงาน *
จังหวัดและรหัสไปรษณีย์ *
กรุณาเลือกชุดความรู้ *
วัตถุประสงค์ในการขอไฟล์ชุดความรุ้ *
หากท่านต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของ การสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการเพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดการเนือยนิ่ง และ พื้นที่สุขภาวะ กรุณาเลือก หรือ สแกนเป็นสมาชิกกลุ่มระบบ Line
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Seksook.