Frågor och svar om kommundelningö
Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill utreda möjligheterna att dela Nynäshamns kommun. Vi menar att en delning skulle stärka den lokala demokratin, stärka den geografiska tillhörigheten och stärka de framtida kommunernas ekonomi.

Vi har inspirerats av Nykvarns, Knivstas, Vaxholms, Trosa, Salems m.fl. utbrytning. Vi har bra kontakt med några av dessa kommuner och alla vittnar om hur bra delningen blev. Erfarenhet från hur man bygger upp en kommun från början finns alltså tillgänglig. Kommundelning är inget ovanligt; processen, kriterierna och konsekvenserna är kända. Ekonomin hanteras av skatteutjämningssystemet så ingen ska förlora.

Du är varmt välkommen att ställa Din fråga längst ned i detta formulär. Vi försöker besvara frågorna med hjälp av de som varit med att göra detta tidigare. Vi har även lämnat plats vi varje besvarad fråga så Du kan kommentera.
Varför egen kommun?
Vi har kommuner för att vi skall kunna påverka vår näromgivning. I annat fall hade man bara staten som bestämmer allt. I avfolkningskommuner tvingas man ibland att slå ihop kommuner för att klara ekonomin. I motsats till detta så är det inte ovanligt att man delar kommuner för att öka medborgarnas inflytande och engagemang. I vår omgivning finns det kommuner som på grund av detta behov, brutit sig loss. Exempel på sådana är Knivsta, Trosa, Gnesta, Nykvarn, Vaxholm och Salem. Knivsta bildades så sent som 2002.
Kommer kommunalskatten att ändras?
Kommunalskatten kommer förmodligen inte ändras vilket beror på det befintliga kommunala skatteutjämningssystemet; rika kommuner betalar till fattiga kommuner. Skulle den ena av de nya kommunerna få bättre skattekraft än den andra så kommer det jämnas ut. Nynäshamns kommun får redan idag pengar från de rikare kommunerna.
Hur kan två nya kommuner se ut?
Det vet vi inte idag utan det får den pågående utredningen visa. En tanke är att Sorunda, Ösmo och Torö bildar en ny kommun och Nynäshamns stad bildar en ny kommun.
Blir det bättre eller sämre demokrati i två nya kommuner?
Det finns inget direkt samband mellan storlek på kommuner och hur demokratin fungerar. Förmodligen blir dock det lokala engagemanget starkare och den kommunala organisationen mindre vilket ger invånarna en större möjlighet till insyn. och överblick
Vad skulle vi vilja bestämma själva?
Som egen kommun kan vi själva bestämma över vår framtid för ex: skolor, barn & äldreomsorg, bebyggelseutveckling, GC-vägar, centrumutveckling i t.ex. Ösmo, Spångbro & Stora Vika, gemensamma anläggningar & bostäder, medborgardemokrati & medborgarengagemang, aktiviteter, föreningsstöd samt natur & kultur
Är det några speciella frågor som Sorunda-Ösmo skulle kunna driva?
Vi bedömer att flera frågor är av stort intresse för Sorunda-Ösmo. Sorundas och Ösmos norra delar ligger bara 20-25 minuter från Globen och bedöms ha stor tillväxtpotential. Vi anser att dessa delar ska marknadsföras för att få nya invånare att flytta till kommunen. Närhet till Stockholms arbetsmarknad, förbättrat företagsklimat, kommunikationer, skolor mm kommer göra Sorunda och Ösmo till ett attraktiv plats att flytta till. Till Ösmo kan man sedan flera år köra pendeltåg med 15-minuters tidtabell. Detta skulle göra Ösmo och Segersäng ännu mer attraktiva och öka inflyttningen. Sorunda-Ösmo kan driva denna fråga aktivt gentemot SL. Med 15-minuters trafik blir Segersäng en attraktiv plats att bygga ut förskole- och skolverksamhet. Föräldrar i stora delar av kommunen, på väg till och från arbetet, kan lätt hämta och lämna sina barn. Ett stort markområde i norra kommunen har köpts in. Marknadsför och exploatera detta område eller sälj det.
Kan vi samarbeta med andra kommuner och kan det skapa solidaritet med dessa?
Sorunda-Ösmo gränsar till både Botkyrka och Haninge kommuner. Dessa är mycket expansiva och vi tror att en ny kommun kan samarbeta och dra nytta av dem. Dessutom finns det gamla band till Södertälje, Grödinge, Tumba och Tullinge.
Vad händer med sophanteringen/ brandkår/ambulans?
Det blir oförändrat. SRV återvinning ägs av Södertörnskommunerna och Räddningstjänsten i Nynäshamn sköts av Södertörns Brandförsvarsförbund: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem ingår i dessa sammanslutningar. De nya kommunerna kommer sannolikt också att bli ägare i dessa organisationer.
Vad händer med Nynäshamnsbostäders lägenheter vid en delning?
Alla som bor i hyresrätter i hela kommunen kan bo kvar som vanligt. Vad gäller Nynäshamns helägda bolag kan de nya kommunerna välja att dela bolagen mellan sig. De nybildade bolagen kan ta över ansvaret för den verksamhet som bedrivs i Sorunda, Ösmo och Torö.
Kommer den nya kommunen att nyanställa eller kommer man erbjuda personal i Nynäshamns kommun anställning?
De nya kommunern kommer att behöva motsvarande kommunal personal som finns idag. Därför pekar allt på att all personal behövs i de båda nya kommunerna. I huvudsak blir det ett byte av arbetsgivare, där den nya kommunen tar över uppgifterna där Nynäshamns kommun hade ansvaret tidigare.
Kommer ni verkligen att tillåta Norviks tusentals lastbilar på väg 225?
För det första, låt oss slå fast att vi har föreslagit en utredning av kommundelning. Många frågor hoppas vi blir besvarade i utredningen. Vi vill dock försöka besvara frågan så gott vi kan utifrån vad vi vet idag. Vi uppfattar frågan som om en eventuell framtida kommun som består av t.ex. Sorunda och Ösmo verkligen kommer att tillåta Norviks tusentals lastbilar på väg 225? Väg 225 är en statlig väg och en kommun har liten eller ingen möjlighet att påverka trafikmängden. Det en kommun kan göra är att samverka med Trafikverket för att öka trafiksäkerheten. En sådan samverkan kan leda till rondeller i Ösmo (utfarten Maria Barkmans väg), Porthus (T-korsningen med Lisövägen) och i Spångbro (T-korsningen Kyrkgatan). Vi tror också på samverkan med Trafikverket när det gäller gång- och cykelvägar längs väg 225. Allt detta för att sänka hastigheten på väg 225 och för att höja trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Nynäshamns kommun har framgångsrikt samverkat med Trafikverket när det gäller rondeller i tätorten Nynäshamn. Att man struntat i möjligheten till samverkan när det gäller väg 225 visar tydligt på att inget händer utan samverkan. När det gäller Norviks hamn så måste vi tyvärr göra en del besvikna; vi tror inte att Norviks hamn kommer att byggas ut i den omfattning som planeras. Vi tror inte att det finns något marknadsbehov av Norvik de närmaste 20 åren. Vår bedömning är att Norviksprojektet är 30 år försent och minst 20 år för tidigt. Nu finns det inte möjlighet att redogöra för detaljerna i vår bedömning men den överenstämmer i huvudsak med det som redovisas i artikeln som Du finner om Du följer länken: http://intelligentlogistik.se/archives/1227
Din fråga!
Ställ Din fråga genom att fylla i rutan här nedanför.
Your answer
Namn (frivilligt)
Ange gärna Ditt namn om vi behöver fråga Dig om något som vi inte förstår i Din fråga.
Your answer
Epost eller telefonnummer (frivilligt)
Hur vill Du bli kontaktad? Ange epost eller telefonnummer!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy