แบบทดสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
ชื่อ-สกุล *
Your answer
ห้อง/เลขที่ *
Your answer
1.วันใดเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม ได้แก่
2. ข้อใดคือวันที่พระสงฆ์มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
3. วันใดเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์
4. ความสำคัญของโอวาทปาติโมกข์คือข้อใด
5. หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ ปัญจวัคคีย์ คือข้อใด
6. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ ปัญจวัคคีย์
7. เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิง พระพุทธสรีรของพระพุทธเจ้า
8. เป็นวันที่พระสงฆ์สามารถว่ากล่าวตักเตือนกันได้
9. เป็นวันที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษาตลอดเวลา 3 เดือน
10. เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ได้แก่
11. เป็นวันที่นิยมเรียกกันว่าเป็นวันพระพุทธเจ้า ได้แก่
12. วันใดตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 ได้แก่
13. เป็นวันก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน
14. เป็นวันตักบาตเทโวฯ
15. เป็นวันที่เกิดพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนา
16. เป็นวันที่แสดงธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ
17. เป็นวันที่โลกยกย่องว่าเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่ง
18. เป็นวันที่พระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
19. การทอดกฐินนิยมทอดหลังวันใดภายในระยะเวลา 1 เดือน
20. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธัมจักกัปวัตนสูตร
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms