ಎನರ್ಜೈಸ್ಡ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಬಳಕೆ
( ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ( unicode) ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು.)
Email *
ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು *
ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ *
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ *
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ *
MM
/
DD
/
YYYY
ಜಿಲ್ಲೆ *
ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ *
ತರಗತಿ *
ವಿಷಯ *
ಎನರ್ಜೈಸ್ಡ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆಯೇ? *
ಎನರ್ಜೈಸ್ಡ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿನ QRCode Scan ಮಾಡಿರುವಿರೇ? *
ಎನರ್ಜೈಸ್ಡ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಪುಟದಲ್ಲಿನ QR Code Scan ಮಾಡಿರುವಿರೇ? *
QR Codeಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ವಿಧ *
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy