Průvodce členstvím ve Fóru mobilních hospiců
Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace, která sdružuje za účelem společné reprezentace poskytovatele Mobilní specializované paliativní péče.
K přidruženému členství zve všechny poskytovatele dalších forem paliativní péče.

Prostřednictvím tohoto online průvodce členstvím nám můžete dát najevo, zda máte zájem do Fóra vstoupit, o jaký režim členství má organizace zájem, a doložit náležitosti k členství. Definitivní potvrzení zájmu o členství organizace vyslovuje dle stanov podáním přihlášky, která je projednána na členské schůzi - ta se koná zpravidla dvakrát za rok. Těšíme se na Vás!

Řádným členem FMH se může stát každá právnická osoba poskytující mobilní specializovanou paliativní péči.

Poskytovatelem mobilní specializované paliativní péče se rozumí právnická osoba, která:
- je držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování, v platném znění, v oboru paliativní medicína, forma "ambulantní péče"
- a zároveň je držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování, v platném znění, v oboru všeobecná sestra, forma zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta - domácí péče
- a zároveň pracuje v režimu nepřetržitě dostupné péče 24/7
- a zároveň poskytuje multidisciplinární péči
- a zároveň umožňuje alespoň 80 % pacientů přijatých do péče MSPP dožít ve vlastním sociálním prostředí.

Přidruženým členem Spolku se může stát právnická osoba, která má zájem podílet se na činnosti Fóra a je poskytovatelem některé z jiných forem paliativní péče, zpravidla specializované lůžkové nebo obecné domácí paliativní péče.

Míra naplnění výše popsaných kritérií řádného členství se prokazuje:
- kopií oprávnění k poskytování zdravotních služeb
- čestným prohlášením o nepřetržité dostupnosti péče 24/7, personálním obsazení multidisciplinárního týmu, a závazku poskytovatele garantovat 80 % pacientů přijatých do péče MSPP dožití ve vlastním sociálním prostředí (obojí na přihlášce)
- prohlášením o personálním a technickém vybavení v rozsahu přílohy č. 2 ke smlouvě o poskytování zdravotních služeb (vytištěnou přílohu č. 2 vezměte s sebou na členskou schůzi, kde se bude projednávat Vaše členství).

K přidruženému členství stačí doložit přihlášku a kopii oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Zní to složitě? Není to tak složité, jak se na první pohled zdá, a tenhle formulář vás tím provede krok za krokem.
Název organizace *
Přesný název právnické osoby dle rejstříku / zakládací listiny
Sídlo organizace - ulice a číslo popisné *
Město *
PSČ *
IČO *
Webové stránky
Jméno a příjmení statutárního zástupce *
Kontaktní e-mail *
Zadejte e-mail, na který si přejete dostávat korespondenci týkající se Fóra mobilních hospiců. Prosím respektujte, že v tomto množství potřebujeme jednu adresu na jednu organizaci a na Vás je si informace předat uvnitř organizace. Díky.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fórum mobilních hospiců. Report Abuse