שאלון תפקודי יום-יום הדורשים קואורדינציה למבוגרים-Adult Developmental Co-ordination Disorders/Dyspraxia Checklist, ADC. Kirby, Edwards, Sugden & Rosenblum, 2010
שלום רב, אנו מבקשים ממך למלא את השאלון לשם ביסוס נורמות לשאלון ה- ADC
(Kirby, Edwards, Sugden & Rosenblum, 2010).
מטרת השאלון היא להבין את האופן שבו אתה מבצע פעילויות שונות, הן כילד והן כמבוגר.
פיתוח נורמות לשאלון זה יאפשר להשתמש בו במסגרת מחקרים וטיפולים עם מגוון אוכלוסיות של אנשים עם צרכים מגוונים על מנת לשפר את תפקודם. במידה ותביע/י את הסכמתך להשתתף במחקר, תתבקש/י למלא שני שאלונים קצרים:
1. שאלון קצר אודות נתונים דמוגרפיים.
2. שאלון ה-ADC אודות הקשיים, במידה וישנם, בביצוע פעילויות שונות.
משך הזמן שיידרש למילוי השאלונים הוא כ-15 דקות.
אם תרצה/י בכך, תוכל/י להפסיק את השתתפותך במחקר (מילוי השאלונים) בכל שלב שהוא, מבלי שתהיה לכך כל השלכה, ולא תיפגע/י מכך בכל דרך שהיא בהמשך.
מאחר ותתבקש/י לכתוב רק אותיות ראשונות של שם ושם משפחה, לא תהיה אפשרות לחוקרים או כל אדם אחר לזהות את המשתתף.
תודה מראש על שיתוף הפעולה.
על מנת לאפשר למרפא/ה בעיסוק לקבל את תוצאות השאלון למייל, יש למלא את כתובת המייל של המרפא/ה בעיסוק או הגורם המקצועי שהפנה למילוי השאלון (אין למלא מייל של האדם שאודותיו ממלאים את השאלון).
מייל לפניות: chap.haifa@gmail.com
בברכה,
פרופ' שרה רוזנבלום
ראש המעבדה לחקר תפקוד אנושי מורכב והשתתפות.
החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה © כל הזכויות שמורות
Email address *
אני מאשר שקראתי את המידע שהוצג בפני, ושהוסבר לי כי מובטחת סודיות בכל הנוגע לפרטיי האישיים ולכל פרט אחר שעלול לחשוף את זהותי. הוסברה לי מטרת המחקר וחשיבותו. הובהר לי כי ההשתתפות הינה מבחירה בלבד, ואם אסרב להשתתף לא תהיה לכך כל השלכה לגבי בעתיד. הובהר לי כי אני יכול להפסיק את השתתפותי בכל שלב שהוא, ולא תהיה לכך כל השלכה לגבי בעתיד. אני מסכים להשתתף במחקר זה ומוכן שייעשה שימוש בשאלונים לצורכי מחקר בלבד. השאלות מנוסחות בלשון זכר אך מכוונות לזכר ונקבה כאחד. *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy