ANKIETA
dotycząca zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody
Email address *
Jaki jest Pani/Pana związek z Gminą Brody?(możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *
Required
Gmina Brody to dobre miejsce do:(możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *
Required
Czego według Pani/Pana najbardziej brakuje w Gminie Brody?(możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
Czy Pani/Pana zdaniem, na terenie gminy Brody jest potrzeba rozbudowy układu komunikacyjnego (np. nowe drogi, ścieżki rowerowe)? (prosimy wskazać jedną odpowiedź)
Clear selection
Czy widzi Pani/Pan potrzebę budowy obwodnicy drogi krajowej nr 42?
Clear selection
Czy Pani/Pana zdaniem w gminie Brody należy zapewnić ogólnodostępne miejsca spotkań i rekreacji (np. urządzać ulice pod kątem potrzeb pieszych, tworzyć skwery, place, zieleńce)? (prosimy wskazać jedną odpowiedź)
Clear selection
Czy Pani/Pana zdaniem lasy na terenie gminy:
Clear selection
Czy Pani/Pana zdaniem w gminie należy rozwijać infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną z wykorzystaniem istniejących zbiorników wodnych, przestrzeni zielonych, itp.?(prosimy wskazać jedną odpowiedź)
Clear selection
Czy Pani/Pana zdaniem tereny wokół Zalewu Brodzkiego powinny być ogólnodostępne?(prosimy wskazać jedną odpowiedź)
Clear selection
Jak często Pani/Pan przebywa nad Zalewem Brodzkim?(prosimy wskazać jedną odpowiedź)
Clear selection
Z jakiego typu aktywności i form wypoczynku, korzysta Pani/Pan przebywając na Zalewem Brodzkim?
Clear selection
Co uważa Pani/Pan za najważniejsze w standardzie życia na terenie gminy?(możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
Jaka według Pani/Pana powinna być preferowana forma zabudowy w gminie?
Clear selection
Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o przystąpieniu do zmiany studium i konsultowanego dokumentu?(możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
Co myśli Pani/Pan o uczestnictwie mieszkańców w procedurze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i jego konsultowaniu?
Clear selection
Płeć
Clear selection
Wiek
Clear selection
17. Jestem Mieszkańcem/Mieszkanką miejscowości (prosimy podać nazwę miejscowości)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy