Анкета на училищното настоятелство към СУЕО "А.С.Пушкин"
Училищното настоятелство (УН) към СУЕО "А.С.Пушкин" организира анкета с цел оптимизиране на организацията и повишаване на ефективността. Вашите искрени и идейни отговори ще помогнат много за по-добрата работа на УН.
Ще сме благодарни да ни подскажете и Ваши отговори.
Клас *
Паралелка *
Запознати ли сте с работата на Настоятелството, целите и постиженията му през изминалата учебна година? *
Как мислите, че ще е ефективно / Вие конкретно и класа / да получавате информация за актуалните събития, организирани от УН? *
Required
Познавате ли представителя на УН от Вашия клас? *
Обсъждате ли с представителя на УН от вашия клас съвместно приоритетите, които бихте искали да се разгледат? *
С какво сте готови да помогнете в работата на УН като негов член? *
Required
Кои да са приоритетите в работата на УН, имайки предвид, че трябва да е нещо полезно за всички ученици в училището? *
Най-голям приоритет
Среден приоритет
Не е важно на този етап
поддръжка на базата
спортните съоръжения и събития
униформите
библиотеката
лекарския кабинет
поддържане на двора
лятна и вечерна занималня
организиране на допълнителни занятия в извънучебно време
специализирани кабинети по предмети
изяви на талантливите деца
Има ли според вас други важни приоритети пред УН освен споменатите в предишния въпрос?
Your answer
Какви са вариантите за финансиране на УН според Вас? *
Required
Колко, според Вас, трябва да е годишният членски внос на едно семейство в УН? *
Required
Какви извънкласни форми /школи, художествени клубове по интереси, занимални, тренировки.../ бихте искали да организира настоятелството в сградата на училището? *
Your answer
Ако сте готови да съдействате в работата на УН, можете да оставите тел и имейл за връзка. При желание отбележете и сферата на професионалните си компетенции
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Икономически университет - Варна. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms