Intresseinventering balkonger Betel
För ett drygt år sedan undersökte styrelsen i Betel intresset för att bygga balkonger. Eftersom många ville bygga balkong tillsattes en arbetsgrupp med boende i föreningen som fick uppdraget att utreda, och med hjälp av en arkitekt i gruppen, göra en programhandling, vilken granskats av en bebyggelseantikvarie.

Programhandling och utlåtande från bebyggelseantikvarie hittar du på http://brfbetel.se/balkonger-i-betel
Enligt förarbetet verkar det möjligt att söka bygglov för fasaderna in mot gården. Det kommer att vara svårare ut mot gatorna och det kommer inte att vara möjligt att bygga balkonger på första våningen.

Bebyggelseantikvarien förespråkar att balkongerna ska "grupperas". Detta innebär att vill du bygga en balkong förutsätter det att grannen ovanför eller nedanför bygger balkong i samma linje.

Eftersom vi har en hel del ny information vill vi göra en intresseinventering för att på nytt förstå hur intresset ser ut med de nya rådande förutsättningarna.

Vi förstår att kostnader är en avgörande fråga och tyvärr är det svårt att uppskatta dessa. Vi har fått indikationer att det kommer att kosta minst 200 000 kr per balkong. Asbest i fasaden och att det krävs dold infästning är omständigheter som gör projektet dyrare.

Den som väljer balkong får själv bekosta den men kostnaden skulle kunna, om föreningen beslutar så, äggas på månadsavgiften och spridas ut under till exempel en tio-årsperiod. Detta innebär i praktiken att föreningen tar lån som de balkongbyggande boende finansierar med höjda månadsavgifter.

Dina svar är inte bindande utan är just en intresseinventering. Dock kan resultatet ligga till grund för om vi ska gå vidare och hålla en extrastämma eller inte.

OBS Fyll i en enkät per lägenhet om du har sammanslagna lägenheter!


Namn på mig som svarar
Your answer
Lägenhetsnummer som detta svar gäller (fyll alltså i flera enkäter om du har flera lägenheter!)
Your answer
Kryssa i det som stämmer bäst
Har du andra kommentarer/förslag kan du lämna dem här (eller prata direkt med oss i styrelsen)!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service