(Khoa Tiếng Anh) Biểu mẫu khai báo y tế và nắm bắt tình hình dịch COVID-19
Mời bạn truy cập https://bit.ly/HCMUE-ED-kbyt để khai báo y tế từ 10/7/2021.
Trân trọng./.
This form was created inside of University of Education, Ho Chi Minh City. Report Abuse