แบบลงทะเบียน Pharmacy HCU Reunion 2019
วันที่ 13 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) งานประชุมวิชาการ เรื่อง Modern Pharmacy 4.0 (New model of business management in community pharmacy) ณ ห้อง 2-114 เวลา 8.30 – 16.30 น. และคิดเป็น 6 CPE credits 2) กีฬา คือ ยาวิเศษ..เชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่ เวลา 16.30-17.30 น. และ 3) งานเลี้ยงสังสรรค์ Pharmacy HCU Reunion 2019 เวลา 18.00-21.00 น. กรุณาตอบกลับมาภายในวันที่ 3 มกราคม 2562 นะครับ (หมายเหตุ (ก) งานนี้จัดเฉพาะ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน โดยไม่่มีค่าใช้จ่าย และขอความร่วมมือให้ผู้สนใจลงทะเบียนแจ้งความจำนง พร้อมโอนเงินค่ามัดจำ 200 บาท และมารับคืนหน้างาน (ข) ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อคน โดยโอนเงินมายังบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารธนชาติ สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 168-6-09752-8 ชื่อบัญชี "หน่วยการศึกษาต่อเนื่องคณะเภสัชศาสตร์ โดย นายวิชาญ จันทร์วิทยานุชิต หรือ นายวิรัตน์ ทองรอด หรือ นางรัตนา อินทรานุปกรณ์" พร้อมทั้งส่งรูปภาพการโอนเงินแนบกับการลงทะเบียนนี้ ทั้งนีเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียม อาหาร อาหารว่าง และส่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยค่ามัดจำ 200 บาท และค่าผู้ติดตาม 500 บาทนี้ ครอบคลุมงานทั้งข้อ 1) ถึง 3) ด้านบน (ค) ในส่วนของการประชุมวิชาการจะมีการจำหน่ายเอกสารประกอบการประชุม 200 บาท เพื่อนำรายได้ส่วนนี้มอบให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
คุณเป็นเภสัช หัวเฉียว รุ่นใด *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
ปัจจบันคุณทำงานในสาขาใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ชื่อหน่วยงานที่คุณทำงาน
Your answer
ตำแหน่งงานของคุณ
Your answer
หน่วยงานของคุณตั้งอยู่ในจังหวัดใด
Your answer
คุณสนใจเข้าร่วมงานส่วนใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
จำนวนผู้ติดตาม (หากมีโปรดะบุชื่อของผู้ติดตามเพื่อลงทะเบียน) จะมีค่าผู้ติดตาม ผู้ใหญ่ 500 บาทต่อคน (ยกเว้น บุตรของศิษย์เก่า..ฟรี)
Your answer
จำนวนเงินที่โอนทั้งหมดเท่าไร (บาท) อนึ่ง กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และรุ่นที่ ในใบโอนเงิน (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบด้วยนะครับ) โดยโอนเงินมายังบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารธนชาติ สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 168-6-09752-8 ชื่อบัญชี "หน่วยการศึกษาต่อเนื่องคณะเภสัชศาสตร์ โดย นายวิชาญ จันทร์วิทยานุชิต หรือ นายวิรัตน์ ทองรอด หรือ นางรัตนา อินทรานุปกรณ์" และส่งหลักฐานมาที่ อีเมล: pattanan.1319@gmail.com นะครับ *
Your answer
เวลาที่ท่านโอนเงิน *
Time
:
เลขใบประกอบโรคศิลป์หรือใบประกอบวิชาชีพ (ในกรณีที่เช้าประชุม ภาควิชาการตอนเช้า-บ่าย 6 CPE Credits)
Your answer
ทิศทางท่านอยากให้งานนี้เป็น (เลือกได้ 5 ข้อที่ตรงใจท่านที่สุด)
อะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคในการขายสินค้าในร้านขายยาของเราให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ (ข้อนี้สำหรับวิชาการ Modern Pharmacy 4.0)
ขอให้ชวนเพื่อนๆ มาร่วมงานกันเยอะๆ นะครับ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service