แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
Clear selection
2.อายุ
Clear selection
3.อาชีพประจำ
Clear selection
4. จำนวนครั้งที่รับบริการต่อปี
Clear selection
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด
5.โปรดระบุส่วนราชการที่ท่านรับบริการ
Clear selection
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านดังต่อไปนี้
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ เช่น ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ
Clear selection
2.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เช่น บุคลิก วาจา การตอบข้อซักถาม
Clear selection
3.ด้านช่องทางการให้บริการ เช่น มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการ
Clear selection
4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น มีแผนผังและป้ายแสดงขั้นตอนในการรับบริการ
Clear selection
ตอนที่ 3 ข้อแสนอแนะการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy