23. YETENEK GELİŞİMİ ODAKLI FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM SEMİNERİ Katılımcı Ön kayıt Formu
Etkinlik günü: 23 Aralık 2018 - Pazar
Saat: 9:30 - 16:30
Yer: Bursa Nizam Karasu İmam Hatip Lisesi
Katılım Sertifikası verilecektir. Sertifika için aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz.
Email address *
Eğitmen Doç.Dr. Hasan Said TORTOP
Captionless Image
Eğitmen Doç.Dr. Hasan Said TORTOP
Hasan Said TORTOP, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını bilim eğitimi üzerine yapmıştır. Akademisyenliğe geçişi (2012) öncesi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda fen bilimleri öğretmeni olarak çalışmıştır. Bunun son üç senesi üstün/özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezlerinde olmuştur.2012 yılında akademisyenliğe Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (Zonguldak) başlamıştır. 2013 yılında Üstün Zekâlılar Eğitimi alanında Türkiye’deki ikinci dergiyi “Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (UYAD) kurmuş ve editörlüğünü 2017 yılına kadar yapmıştır. Bunun yanında 2013 yılında Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi (www.jgedc.org) ve Üstün Yetenekli Genç Bilim İnsanları Eğitimi Dergisi (JEGYS) (www.jegys.org) dergilerini kurmuş ve halen editörlüklerini yapmaktadır. Bu dergilerden JEGYS uluslararası bir dergi olup ingilizce olarak yayınlanmaktadır. 2013 tarihinde özel yetenekli çocukların eğitimi için Özel Eğitim Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurmuştur. Bu merkez bünyesinde Türkiye’deki özgün iki programdan biri olan Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı (ÜYÜKEP) Modeli’ni hayata geçirmiştir. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Özel Eğitim Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır. “Üstün Zekâlılar Eğitimde Farklılaştırılmış Öğretim Müfredat Farklılaştırma Modelleri”, “Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı ÜYÜKEP Modeli” ve “Bilgin ve İlgin Bilimsel Araştırma Projesi Yapıyor” adlı kitapları yayınlanmıştır. Bu zamana kadar 40 a yakın ulusal ve uluslararası makalesi yayınlanmış, 10 a yakın proje yürütücülüğü yapmıştır. Çalışma alanları; üstün/özel yetenekliler eğitimi, farklılaştırılmış öğretim, bilim eğitimi şeklindedir.

Doç.Dr. Hasan Said TORTOP kimdir?

Hasan Said TORTOP, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını bilim eğitimi üzerine yapmıştır. Akademisyenliğe geçişi (2012) öncesi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda fen bilimleri öğretmeni olarak çalışmıştır. Bunun son üç senesi üstün/özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezlerinde olmuştur.2012 yılında akademisyenliğe Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (Zonguldak) başlamıştır. 2013 yılında Üstün Zekâlılar Eğitimi alanında Türkiye’deki ikinci dergiyi “Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (UYAD) kurmuş ve editörlüğünü 2017 yılına kadar yapmıştır. Bunun yanında 2013 yılında Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi (www.jgedc.org) ve Üstün Yetenekli Genç Bilim İnsanları Eğitimi Dergisi (JEGYS) (www.jegys.org) dergilerini kurmuş ve halen editörlüklerini yapmaktadır. Bu dergilerden JEGYS uluslararası bir dergi olup ingilizce olarak yayınlanmaktadır. 2013 tarihinde özel yetenekli çocukların eğitimi için Özel Eğitim Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurmuştur. Bu merkez bünyesinde Türkiye’deki özgün iki programdan biri olan Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı (ÜYÜKEP) Modeli’ni hayata geçirmiştir. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Özel Eğitim Bölümü Öz Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır. “Üstün Zekâlılar Eğitimde Farklılaştırılmış Öğretim Müfredat Farklılaştırma Modelleri”, “Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı ÜYÜKEP Modeli” ve “Bilgin ve İlgin Bilimsel Araştırma Projesi Yapıyor” adlı kitapları yayınlanmıştır. Bu zamana kadar 40 a yakın ulusal ve uluslararası makalesi yayınlanmış, 10 a yakın proje yürütücülüğü yapmıştır. Çalışma alanları; üstün/özel yetenekliler eğitimi, farklılaştırılmış öğretim, bilim eğitimi şeklindedir.
Projeler
Zonguldak Jeobilim Okulu – TÜBİTAK Projesi - Yürütücü
Batı Karadeniz Proje Fikrini Arıyor - TÜBİTAK Projesi- Yürütücü
Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar-Proje Danışmanlık Eğitimi- TÜBİTAK Projesi- Yürütücü
Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar - TÜBİTAK Projesi- Yürütücü
Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Fen ve Mühendislik Uygulamaları (STEM) Eğitimi- TÜBİTAK Projesi- Yürütücü
İdari Görevler
Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (2012- 2017)
Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölüm Başkanı (2015- 2017)
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı (2017 halen)
Editörlük
Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (Journal of Gifted Education Research) web sitesi: www.uyad.beun.edu.tr – Kurucu ve Editör (2013 - 2017)
www.uyad.beun.edu.tr
Journal for the Education of Gifted Young Scientists.
Web sitesi: www.jegys.org – Kurucu ve Editör (2013- Halen) www.jegys.org
Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi
Web sitesi: www.jgedc.org – Kurucu ve Editör (2014- Halen) www.jgedc.org
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Web sitesi: www.higheredu-sci.beun.edu.tr Yardımcı Editör (2012- 2017)
Ödüller
Bülent Ecevit Üniversite Bilim ve Hizmet Ödülleri (2013). Sosyal Bilimler Alanında En Çok Yayın Yapan Akademisyen Ödülü (ikincilik).
Makaleler
Üstün Yetenekliler Eğitimi 6 Yabancı 24 Ulusal makale
Kitaplar
Üstün yetenekliler üniversite köprüsü eğitim programı ÜYÜKEP Model.
Üstün zekâlılar eğitiminde farklılaştırılmış öğretim müfredat farklılaştırma modelleri
Bilgin ve İlgin Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlıyor
Yaratıcı Anneye Sihirli Notlar
Geleceğin Bilimi Genetik (Tematik Ünite)
Bilişsel Alan Yeteneği Boyama ve Etkinlik Kitabı
Temel Kodlama Becerileri

Eğitimler
11-15 Aralık 2017 MEB Özel Eğitim Genel Müdürlüğü- Özel Yetenekli Öğrenciler Eğitici Eğitimi ve Program Geliştirme Çalıştayı- 130 BİLSEM öğretmenine
Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımı Hazırlama Eğitimi- Değişik Kurumlarda yaklaşık 1000 Öğretmene
www.farklilastirilmisogretim.com
Etimesgut İlçe MEM- Üstün Yetenekliler Eğitimci Eğitimi
STEM Eğitimi
Yetenek Geliştiren Aile Eğitimi

Danışmanlıklar
Türkiye’deki farklı kolejlere

Seminerler
TEVİTÖL -
FMV Işık Okulları
Küçük Prens Okulları
TV Programları
Zonguldak Yerel TV
EGTYayin
ÜLKE TV
E-mail: hasantortop@aydin.edu.tr
Telefon: 0505 3835795

Eğitim Programı İçeriği
Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımı Hazırlama Sertifika Programı
(İleri düzey öğrenen/özel yetenekliler için)
Programın Amacı Nedir?
Özel yetenekli öğrencilerin özellikleri (duyuşsal, bilişsel, psiko-sosyal gibi), eğitimsel yaklaşımları, öğretmenleri gibi birçok konuda artık eğitimcilerimiz ve ailelerimiz yeterince bilgi sahibi olmuşlardır. Şimdi asıl önemli olan bu çocukların eğitimlerinin nasıl farklılaştırılarak onların gelişimlerinin en üst düzeyde olmasını sağlamaktır. İşte bu sertifika programı ebeveyn ve eğitimcilerin çocuklarının bireysel farklılıklarını belirlemeyi, bu bireysel farklılıklara yönelik dersleri nasıl farklılaştırarak öğreteceklerini alandaki (Renzulli, Maker, Wood gibi) uzmanların modellerinden örneklerle ve uygulamalı olarak görmelerini sağlayacaktır. Bu eğitimde sayesinde;
 Zeka, üstün zeka kuramları ve zeka testleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
 Katılımcılar 21 farklılaştırılmış öğretim stratejisi ve 10 müfredat farklılaştırma modeline uygun olarak öğretim tasarımı hazırlayabileceklerdir.
 Öğretim tasarımlarına uygun etkinliklerin nasıl olması gerektiğini özümseyecek olan katılımcılar, üstün yeteneklilere yönelik olması gereken eğitim hakkında önemli bir yeterliliğe sahip olabileceklerdir.
 Bu eğitim sayesinde, katılımcılar kendi kurumlarında destek eğitim odalarında üstün yetenekli öğrencilere yönelik programlar hazırlayabilecek ve programları hazırlayacak öğretmenlere koordinatörlük yapabileceklerdir.
 Özel ilkokul, ortaokul ve liselerde sadece üstün yetenekli öğrencilerin eğitim göreceği sınıflar oluşturulduğunda, bu sınıftaki öğrencilerin eğitimlerine yönelik seçmeli dersler ile ilgili farklılaştırılmış müfredat hazırlayabileceklerdir.
 Özel yetenekli öğrencilerin bireysel farklılıklarını (ilgi, öğrenme stili, hazırbulunuşluk vs.) belirleyecek araçları kullanabilecek ya da kendileri geliştirebileceklerdir.
 Özel yetenekli öğrencilere yönelik Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı hazırlayabileceklerdir.
 Özel yeteneklilerin eğitiminde gelişmiş ülkelerde kullanılan öğretim tekniklerinden bazılarını (Hamburger modeli, Dagwood Modeli, Discover Problem Matris, Taba Stratejileri gibi)
 Ülkemize has üstün yetenekliler eğitimine yönelik müfredat modelleri olan ÜYEP (Sak, 2010) ve ÜYÜKEP (Tortop, 2013) hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilecekledir.
Kimler için / Kimler Katılmalı?
Devlet ve özel okullarda görev yapan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, her branştan öğretmen (rehber öğretmenler, anaokulu öğretmenleri de), eğitim fakültelerini bitirmiş öğretmen adayları, eğitim fakültelerinde 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören öğretmen adayları, üstün yetenekliler eğitimi alanında çalışan ya da çalışmak isteyen akademisyenler ve ebeveynler katılabileceklerdir.
Program İçeriğini ve Detaylarını Öğrenmek İstiyorum.
(Üstün Yetenekliler İçin) Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımı (ve Etkinlik) Hazırlama Sertifika Programı

Birinci Gün

Oturum 1. Üstün Zekâlıların Bireysel Farklılıklarını Belirleme: Öğrenme Stilleri, İlgileri ve Hazırbulunuşluk Düzeyleri

Oturum 2. Bloom ve Müfredat Sıkıştırma Modeline Göre Farklılaştırma
Oturum 3. Farklılaştırma Stratejilerine Yönelik Öğretimsel Materyal Hazırlama

Oturum 4. Müfredat Farklılaştırma Modelleri: Maker, Williams, Kaplan, Bütünleştirilmiş, Paralel, Çoklu Menü, ÜYEP ve ÜYÜKEP Modeli

Oturum 5. Paralel Müfredat Modeli’ne Uygun Ünite Tasarımı Hazırla

Ayrıca, eğitim sürecinde daha iyi anlaşılması için zekâ, yaratıcılık ve dikkat testleri uygulamaları yapılacaktır.

Eğitimin Süresi Nedir?
6 Saat teorik ve uygulamalı eğitim
Eğitimi Nerelerde Alabilirim?
Eğitimi Kim Veriyor?
Eğitim, üstün yeteneklilerin eğitmenliğini yapmış, Türkiye’deki üstün yetenekliler eğitimi ile ilgili üç derginin (Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, Journal for the Education of Gifted Young Scientists) editörlüğünü yapmış ve yapmakta olan, ÜYÜKEP programını yazan ve koordine eden, bu alan iki telif kitabın yazarı olan, İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç.Dr. Hasan Said TORTOP tarafından verilecektir.
Program Sonunda Hangi Materyali ve Belgeleri Alacağım?
Doç.Dr. Hasan Said TORTOP’un “Üstün Zekâlılar Eğitiminde Farklılaştırılmış Öğretim Müfredat Farklılaştırma Modelleri” kitabı
Eğitim Sertifikası (İstanbul Aydın Üniversitesi Onaylı Belge İçin Ekstra 100 TL ödenmesi gerekmektedir.)
Eğitim Tarihleri: 23 Aralık 2018 Pazar


Eğitimin Ücreti: 250 TL (Kişi başı ücrettir).
Ücretlerimize KDV Dahildir.

Yer: Bursa Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Bilgi için:
Tel: 0 530 066 02 76
E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com

Ödeme Seçenekleri:
* Banka EFT,

Banka Hesap Numaramız:
Kişi: Genç Bilge Yayıncılık Ltd. Şti.
İŞ BANKASI, Florya Şubesi
IBAN : TR84 0006 4000 0011 2760 2704 61

ödeme yapmak için www.gencbilgeyayincilik.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

AD SOYAD *
Email *
Telefon: *
Katılımcı Bilgileri *
Lütfen eğitime katılma konusundaki motivasyonunuzu ve beklentilerinizi kısaca açıklayınız. Sormak istedikleriniz nelerdir? *
Üstün yetenekli çocukların eğitmenliğini yaptınız mı? Etkinlikleri nasıl hazırlıyorsunuz? *
Doç. Dr. Hasan Said Tortop'un çalışmaları hakkında neler biliyorsunuz? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service