Vinterhajken 2018

På grund av hög efterfrågan har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot fler deltagaranmälningar till Vinterhajken.